Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Τροποποιήσεις STCW – έκδοση πιστοποιητικών

Τροποποιήσεις STCW – έκδοση πιστοποιητικών

Τροποποιήσεις STCW: Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων για τον εκσυχρονισμό σύμφωνα με την Μανίλα STCW του 2010, ο ΙΜΟ έχει εκδώσει κάποια τροποποιητικά κεφάλαια MSC.1 / Circ.1560 στις 5 Δεκεμβρίου το 2016.

Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι η πιστοποίηση είναι αυθεντική και όχι πλαστή. όπου απαιτεί διάφορους ελέγχους που πρέπει να αναληφθούν και μια βάση δεδομένων όλων των πιστοποιητικών που εκδίδονται, καθώς οι έλεγχοι θα γίνονται από τη σημαία.

Ο ΙΜΟ καλεί όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδουν τα πιστοποιητικά να διασφαλίσουν ότι όλοι οι ναυτικοί έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για τις θεωρήσεις των πιστοποιητικών από την 1η Ιανουαρίου του 2017.

Ωστόσο, πρέπει να ενημερωθούν οι επιθεωρητές των λιμενικών αρχών ότι όσοι ναυτικοί βρεθούν πάνω στο πλοίο χωρίς την απαιτούμενη ανανέωση των πιστοποιητικών τους, θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των ναυτικών καθώς και την ενημέρωση των πλοιοκτητών για την άμεση αντικατάσταση των πιστοποιητικών αυτών.

Σημαντική είναι η έγκριση των τροποποιήσεων από το κράτος σημαίας, όπου δείχνει ότι το πιστοποιητικό ικανότητας είναι αποδεκτό σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της σύμβασης STCW.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here