Αρχική Ναυτιλιακά νέα Τροπολογία για την απόκτηση του Διπλώματος Γ’ Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού

Τροπολογία για την απόκτηση του Διπλώματος Γ’ Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού

Παρακάτω θα δείτε

την ομιλία για την τροπολογία απόκτησης του διπλώματος Γ μηχανικού εμπορικού ναυτικού από την Εύη Καρακώστα, Βουλευτή Β’ Πειραιά για τους πτυχιούχους μηχανικούς των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.

Με την ψήφιση της τροπολογίας

ρυθμίστηκε η κατάφωρη αδικία που υπέστησαν Πτυχιούχοι
Μηχανικοί των ΤΕΙ και ΑΕΙ, που ενώ από το 2013 εκπαιδεύονταν σε πλοία ελληνικών συμφερόντων για να εργαστούν στο Εμπορικό Ναυτικό με την ειδικότητα του Γ’ Μηχανικού, αιφνιδιαστικά με έκδοση Προεδρικού διατάγματος τον Οκτώβριο του 2014 με τη μεταβολή των προϋποθέσεων κτήσης πτυχίου Μηχανικού Γ’ τάξης στερήθηκαν το δικαίωμα στην εργασία.

Η τροπολογία εντάχθηκε στο όγδοο άρθρο του ψηφισθέντος νομοσχεδίου «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου».

Ειδικότερα ορίστηκαν τα εξής:

«Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος σύμφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 243/1998, κάτοχοι των αναφεροµένων σε αυτήν πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ, εφόσον έχουν θαλάσσια υπηρεσία έξι (6) και δώδεκα (12) μηνών αντίστοιχα, κατευθυνόμενης εκπαίδευσης µε ειδικότητα μηχανής σε µμηχανοστάσια πλοίων που κινούνται µε μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW, δύνανται να αποκτήσουν δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ τάξεως Ε.Ν. το αργότερο μέχρι 31.12.16, και μετά από επιτυχή αποφοίτηση από το αντίστοιχο τμήμα εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου το πτυχίο ΤΕΙ Ενεργειακής Τεχνικής του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 243/1998 όπως ισχύει, θεωρείται ισότιμο και αντίστοιχο µε το πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Τεχνολογικού Τομέα) της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 141/2014».

Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση και ο εκσυγχρονισμός του Π.Δ. 141/2014 ήταν ένα από τα θέματα που έχει θέσει η ελληνική πλοιοκτησία προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε Ελληνες αποφοίτους ανωτέρων και ανωτάτων σχολών να απασχοληθούν σε ελληνικά πλοία. Μέχρι τώρα, όπως αναφέρουν στη «Ν» αρμόδιοι παράγοντες, προκειμένου ένας απόφοιτος ΑΕΙ να απασχολούνταν σε πλοίο θα έπρεπε να περάσει από την Επιτροπή Αντιστοιχίας, η οποία θα έκρινε αν έχει διδαχθεί τα απαραίτητα μαθήματα. Οι επιτροπές αυτές, όμως, κατά κανόνα «έκοβαν» όλους τους αποφοίτους που προσέρχονταν, αφού έκριναν ότι δεν είχαν διδαχθεί τα μαθήματα. Τώρα με το νέο σχέδιο Π.Δ. δίνεται η δυνατότητα στον απόφοιτο να συμμετάσχει σε εξεταστικές διαδικασίες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού σε όσα μαθήματα θα κρίνει η επιτροπή ότι δεν τα έχει διδαχθεί, ενώ για τους ηλεκτρολόγους δημιουργείται ειδικό τμήμα στις ΑΕΝ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here