Αρχική Ναυτιλία Θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία ξένης σημαίας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ

Θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία ξένης σημαίας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ

Θαλάσσια υπηρεσία

Θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία ξένης σημαίας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Μ316/02/2014 οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) που δεν έχουν βρει θέση απασχόλησης για την εκτέλεση των εκπαιδευτικών ταξιδιών τους σε πλοία με Ελληνική σημαία ή πλοία με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, έχουν το δικαίωμα εγγραφής τους σε επόμενα εξάμηνα, αναγνωρίζοντας τους την θαλάσσια υπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε πλοία σημαία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή σημαία τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ’ τάξης, θα πρέπει η Θαλάσσια υπηρεσία που είναι σε πλοία ξένης σημαίας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, να αναγνωριστεί ώς συντάξιμη στο ΝΑΤ, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις εισφορών που ισχύουν και για τα πλοία υπό Ελληνική σημαία.

Προκειμένου να εξαγορασθεί η ως άνω υπηρεσία σε πλοία ξένης σημαίας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ πρέπει να προσκομίζονται:

  1. Αιτηση με συνημμένο το πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας, θεωρημένο εντός εξαμήνου από λιμενική ή προξενική αρχή.
  2. βεβαίωση περί της ελληνικής πλοιοκτησίας του πλοίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here