Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Σχολείο Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού Γνώσεων Πλοιάρχων Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ

Σχολείο Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού Γνώσεων Πλοιάρχων Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Πλοίαρχοι πάσης τάξης Ε.Ν. των οποίων το πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας (δίπλωμα) δεν είναι σε ισχύ και δεν έχουν θαλάσσια υπηρεσία όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλής όψης).
  3. Φωτοτυπία Διπλώματος
  4. Φωτοτυπία στοιχείων Ναυτικού Φυλλαδίου (σελίδες 1 – 4 – 5)
  5. Φωτοτυπία τελευταίας απόλυσης – ναυτολόγησης.
  6. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, φωτοτυπία της σελίδας επανυπογραφής ναυτικού.
  7. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ απαιτείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος).

Επισημαίνεται ότι:

  • Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο θα ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους ή θα αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα.
  • Το παρόν ειδικό τμήμα πραγματοποιείται στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Ημέρες Φοίτησης:1

Πρόγραμμα Ειδικού Τμήματος

Διαβάστε Επίσης :
Εγγραφή στον Κύκλο Σπουδών για την Απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Α’ στο ΚΕΣΕΝ
Εγγραφή στον Κύκλο Σπουδών για την Απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Β’ στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων
Τρόποι εγγραφής στο ΚΕΣΕΝ για δίπλωμα και σχολεία
Προσαρμογή Γνώσεων Πλοιάρχων  Ε.Ν. Πάσης Τάξης Σύμφωνα με STCW Manila 2010 – Amendments
Επανεξέταση και Ανανέωση Πιστοποιητικών στο ΚΕΣΕΝ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here