Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Ειδικά Σχολεία ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων: Σχολείο Αξιωματικού Ασφάλειας Πλοίου SHIP SECURITY OFFICER (SSO)...

Ειδικά Σχολεία ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων: Σχολείο Αξιωματικού Ασφάλειας Πλοίου SHIP SECURITY OFFICER (SSO) A-VI/5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Πλοίαρχοι πάσης τάξης Ε.Ν.
 • Δύνανται επίσης να φοιτήσουν και Μηχανικοί Α΄ Β΄ Γ΄ τάξεως Ε.Ν. εφόσον βεβαιωθεί εγγράφως από Ναυτιλιακή Εταιρεία ότι πρόκειται να τους ανατεθούν καθήκοντα S.S.O.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλής όψης).
 3. Φωτοτυπία Διπλώματος
 4. Φωτοτυπία στοιχείων Ναυτικού Φυλλαδίου (σελίδες 1 – 4 – 5)
 5. Φωτοτυπία τελευταίας απόλυσης – ναυτολόγησης.
 6. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.: Φωτοτυπία Διπλώματος Μηχανικού Α΄-Β΄-Γ΄ τάξης Ε.Ν. και βεβαίωση ναυτιλιακής εταιρείας ότι εργάζεται ή ότι πρόκειται να εργαστεί ως υπεύθυνος ασφάλειας πλοίου (S.S.O.)
 7. ΓΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥΣ: Βεβαίωση Πλοιάρχου ότι επιτρέπει την απουσία από το πλοίο από την έναρξη έως την λήξη της φοίτησης.
 8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, φωτοτυπία της σελίδας επαναθεώρησης (επαναπογραφή ναυτικού).
 9. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ απαιτείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος).
Πρόγραμμα Ειδικού Σχολείου

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο θα ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους ή θα αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα.
 • Το παρόν ειδικό τμήμα πραγματοποιείται στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Ημέρες φοίτησης:2

Διαβάστε Επίσης:
SSO – Αντικατάσταση Παλαιών Πιστοποιητικών
SSO – Συμπληρωματική Εκπαίδευση στη Πειρατεία
Εκπαίδευση στην Ασφάλεια Πλοίου – INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE ISPS CODE A-VI/6-1 και Εκπαίδευση Ασφάλειας Πλοίου για Ναυτικούς με Ανάθεση Καθηκόντων Ασφάλειας SECURITY TRAINING FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES A-VI/6

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here