Αρχική Ειδικά Σχολεία ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων: Εκπαίδευση Προσομοιωτή Πλοίου, Ομάδα Γέφυρας και Διαχείριση Πόρων Γέφυρας SHIP HANDLING SIMULATOR – BRIDGE TEAM MANAGEMENT (ΒΤΜ) – BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM) NAUTISVarna1

NAUTISVarna1

Προβολή στο LogBook.gr

Αν επιθυμείτε να προβληθείτε στο LogBook.gr, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@logbook.gr.