Αρχική Ναυτιλία Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών

Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών

Σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε 11 λιμάνια της χώρας, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προχωρά στην πρόσληψη 35 ναυτικών στους πλοηγικούς σταθμούς, ως έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Τα τυπικά προσόντα για τις θέσεις έκτακτου ναυτικού προσωπικού, είναι για μεν τον Κλάδο Αρχιπλοηγών-Πλοηγών το δίπλωμα του Πλοιάρχου Α΄τάξης Εμπορικού Ναυτικού, ενώ για τους λοιπούς Κλάδους των Κυβερνητών πλοηγίδων, Μηχανοδηγών πλοηγίδων και Πρυμνοδετών είναι, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 83 του Π.Δ. 13/2018 (ΦΕΚ Α΄26).

Σε περίπτωση υποψηφίων με τα ίδια προσόντα, προηγούνται οι άνεργοι.

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας θα είναι εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά Κλάδο, υποψήφιοι.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προχώρησε σε πλήρη αναδιοργάνωση της πλοηγικής υπηρεσίας, με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής των πέντε πλοηγίδων που βρίσκονται ήδη σε χρήση στο λιμάνι του Πειραιά και τη ναυπήγηση επτά νέων σκαφών.

Σημειώνεται ότι η πλοηγική υπηρεσία δεν έχει επιβαρύνει ποτέ έως τώρα τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς έχει δικά της έσοδα και κεφάλαιο. Οι πλοηγοί κάθε χρόνο οδηγούν μέσα και έξω από το λιμάνι μόνο του Πειραιά, 14.000 πλοία διαφόρων τύπων.

Πηγή: http://www.amna.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here