Αρχική Δημοφιλή Άρθρα Πρόσκληση για συγγραφή βιβλίων Α.Ε.Ν

Πρόσκληση για συγγραφή βιβλίων Α.Ε.Ν

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση στης 18/01/2017, αποφασίστηκε η πρόσκληση ενδιαφερομένων για την συγγραφή των παρακάτω βιβλίων για χρήση στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Αναλυτικά:
  1. Συστήματα αυτόματου ελέγχου (για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν)
    2. Διαχείριση κρίσεων (για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν)
  2. Ηγεσία & διοικητικές δεξιότητες & διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν)
  3. Στοιχεία ναυτικών μηχανών (για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν)
  4. Ηλεκτρονικά (για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν)
  5. Στοιχεία μηχανών (για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν)
  6. Μηχανολογικό σχέδιο  (για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν)

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα και τα υπό κρίση αξιολόγηση δείγματα γραφής μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, ΔΕΚΝ Α’, Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1 – Ε2  ΤΚ 18510 Πειραιάς, το αργότερο μέχρι της 28/04/2017, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2104124054, 2131374192, 21313791413 της εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το υπουργείο Ναυτιλίας τα παρακάτω έγγραφα:
α) Αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας
β) Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις
γ) Τις ορισθείσες από την επιτροπή εκδόσεων του ιδρύματος Ευγενίδη, ενότητες των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας κάθε μαθήματος, βάση των οποίων θα συγγράφουν τα δείγματα γραφής.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων, υποχρεούνται όπως τα συγγράψουν σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων με το ίδρυμα Ευγενίδη. Οι συγγραφείς υποχρεούνται να παραδίδουν τμηματικώς τα κείμενα του βιβλίου εντός του χρονικού διαστήματος που έχει συμφωνηθεί και να συνεργάζονται με την επιτροπή εκδόσεων του ιδρύματος Ευγενίδη και με τους επιστημονικούς συμβούλους που ορίζονται από αυτήν για κάθε έκδοση, τόσο κατά την διάρκεια της συγγραφής όσο και μετά την παράδοση των τελικών κειμένων, προκειμένου να επέρχονται οι κατάλληλες βελτιώσεις από επιστημονική και εκπαιδευτική άποψη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here