Αρχική Πρόγραμμα e-learnig “Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης T.M.S.A” από το Πα.Πει. PSX_20180913_172303

PSX_20180913_172303

PSX_20180909_072126

Προβολή στο LogBook.gr

Αν επιθυμείτε να προβληθείτε στο LogBook.gr, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@logbook.gr.