Αρχική Ναυτιλία Πρόγραμμα Δρομολογίων Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων στην τοπική γραμμή Ρίου – Αντιρρίου...

Πρόγραμμα Δρομολογίων Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων στην τοπική γραμμή Ρίου – Αντιρρίου από 29-03-2016 έως και 01-04-2016

Πρόγραμμα Δρομολογίων

Πρόγραμμα Δρομολογίων Σύμφωνα με σημερινή απόφαση του κεντρικού λιμενάρχη και προκειμένου επιτευχθεί η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των διακινούμενων επιβατών και οχημάτων στη γραμμή Ρίου-Αντιρρίου εγκρίνουμε την εκτέλεση δρομολογίων από τα κάτωθι Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, από 29/03/16 έως και 01/03/16, ως ακολούθως: Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από 29-03-2016 έως και 30-03-2016, ολόκληρο το 24ωρο, από τα παρακάτω έξι (06) Ε/Γ-Ο/Γ πλοία σε κύκλωμα κατά ομάδες στις οποίες τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία εναλλάσσονται καθημερινά με ίσους όρους.
1. Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.» Ν.Π. 11771
2. Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.» Ν.Π. 10564
3. Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Ν.Π. 10301
4. Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» Ν.Π. 6994
5. Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΑΠΤΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ» Ν.Π. 5908
6. Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.» Ν.Π. 7163

Εκ των ανωτέρω πλοίων τα με α/α (3) και (4) εντάσσονται στο πρόγραμμα δρομολογίων και θα εκτελούν πλόες με διπλά πληρώματα σε δύο (02) βάρδιες ημερησίως.

Τα ανωτέρω πλοία

θα εκτελούν δρομολόγια από την 29-03-2016 έως και 30-03-2016 στη γραμμή Ρίου- Αντιρρίου ως εξής: Τρία (03) απογευματινά (15:00-23:00) – τρία (03) πρωινά (07:00-15:00) – ένα (01) νυχτερινό (23:00-07:00) και ένα (01) ελεύθερο από νύχτα. Τα δρομολόγια από 15:00 έως 23:00 θα εκτελούνται ανά τριάντα (30΄) λεπτά και από 07:00 έως 15:00 ανά τριάντα (30΄) λεπτά. Τα νυχτερινά δρομολόγια από 23:00 έως και 01:15 θα εκτελούνται ανά σαράντα πέντε (45) λεπτά από δύο πλοία (νυχτερινό και 2 ο απογευματινό) και από ώρα 05:45 έως 07:00 θα εκτελούνται ανά σαράντα πέντε (45) λεπτά από δύο πλοία (νυχτερινό και 2ο πρωινό αντίστοιχα).

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από 31-03-2016 έως και 01-04-2016, ολόκληρο το 24ωρο, από τα παρα- κάτω επτά (07) Ε/Γ-Ο/Γ πλοία σε κύκλωμα κατά ομάδες στις οποίες τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία εναλλάσσονται καθη- μερινά με ίσους όρους.

1. Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.» Ν.Π. 11771
2. Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.» Ν.Π. 10564
3. Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Ν.Π. 10301
4. Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» Ν.Π. 6994
5. Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΑΠΤΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ» Ν.Π. 5908
6. Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.» Ν.Π. 7163
7. Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» Ν.Π. 9561

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here