Αρχική Δημοφιλή Άρθρα Βιβλία και Ναυτιλιακές Εκδόσεις που Πρέπει να Έχει Ένα Πλοίο

Βιβλία και Ναυτιλιακές Εκδόσεις που Πρέπει να Έχει Ένα Πλοίο

Ο IMO σε εγκύκλιό του ορίζει ποιες εκδόσεις (publications) θα πρέπει να υπάρχουν πάνω σε κάθε πλοίο. Ο Οργανισμός ρητά αναφέρει ποιες εκδόσεις απαιτείται από αυτόν (βλέπε πίνακα) να είναι εφοδιασμένα τα πλοία. Επίσης τονίζει πως αν και εκδόσεις ΔΣ όπως SOLAS, MARPOL, LL, COLREG και STCW οι οποίες σχετίζονται με πολλές λειτουργικές πτυχές των πλοίων, όπως την πλοήγηση, την ασφάλεια ,τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου, την τήρηση φυλακών κ.α., δεν απαιτείται να υπάρχουν επί του πλοίου. Η ύπαρξη τους επί των πλοίων σχετίζεται μόνο με την βελτίωση των γνώσεων του πληρώματος πάνω στην εφαρμογή των κανονισμών του ΙΜΟ και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του IMO.

Τα παραπάνω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους επιθεωρητές ιδιαίτερα των κρατών λιμένα (PSC). Κατά τις επιθεωρήσεις αυτό στο οποίο θα πρέπει να δύνεται προσοχή είναι η συμμόρφωση του πλοίου με τις προβλέψεις του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης (SMS) γιατί η παρέκκλιση από αυτό αποτελεί αιτία για παρατήρηση. Τονίζεται επίσης πως όλες οι εκδόσεις, ανεξάρτητα από τη μορφή, θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα πλοία μπορούν να φέρουν τις εκδόσεις και σε ηλεκτρονική μορφή (πχ CD) εκτός από αυτές που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις ανάγκης (πχ International Code of Signals και AMSAR Manual) θα πρέπει να υπάρχουν και σε έντυπη μορφή και μάλιστα σε μέρος προσβάσιμο για άμεση χρήση από όλους σε περίπτωση κινδύνου.

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν οι εκδόσεις με τις οποίες κάθε πλοίο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο βάση του IMO, που προβλέπεται αυτό καθώς και κάποιες παρατηρήσεις σε κάθε περίπτωση. Οι υπόλοιπες εκδόσεις (που υπάρχουν πάνω σε ένα πλοίο) προβλέπονται από τον ISM και με βάση αυτό θα πρέπει να τηρούνται και να επιθεωρούνται.
Name of Publication
Required By
Applicable Ship
Remarks
IBC Code IBC, paragraph 16.2.1 Chemical
Tankers
Built after 1 July 1986
BCH Code BCH, paragraph 5.2.1 Chemical
Tankers
Built before 1 July 1986
IGC Code IGC, paragraph 18.1.3 Gas Carrier Built after 1 July 1986
International Code of Signals SOLAS V/21.1 All ships
IAMSAR Manual Volume III SOLAS V/21.2 All ships
Nautical Charts &
Publications
SOLAS V/19.2.1
& V/27
All ships
Publications required by ISM Code ISM Code, paragraphs
1.2.3 and 11.3
All ships Required publications are
those specifically mentioned to be carried by the ship’s SMS manual.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here