Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση ΔΣ MLC 2006 Παρουσίαση και Aνάλυση (Καν. 3.1 Ενδιαίτηση και Eγκαταστάσεις Aναψυχής)

ΔΣ MLC 2006 Παρουσίαση και Aνάλυση (Καν. 3.1 Ενδιαίτηση και Eγκαταστάσεις Aναψυχής)

ΔΣ MLC 2006

ΔΣ MLC 2006 Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου (Κανονισμός 2.6 – Αποζημίωση ναυτικού σε περίπτωση απώλειας ή βύθισης πλοίου) όπου αναφερθήκαμε στην διαδικασία αποζημίωσης των ναυτικών σε περίπτωση απώλειας ή βύθισης του πλοίου, σήμερα αναφερόμαστε στον τρίτο κανονισμό της ΔΣ MLC 2006 το οποίο αναφέρεται στις εγκαταστάσεις ενδιαίτησης και αναψυχής που προβλέπεται να έχουν τα πλοία.Το άρθρο αναφέρεται με λεπτομέρειες σε όλο το φάσμα των εγκαταστάσεων (ενδιαίτηση, τραπεζαρίες, θέρμανση, αερισμός κτλ) όπως αυτές περιέχονται στην ΔΣ MLC 2006.

Σκοπός είναι

να εξασφαλιστεί ότι οι ναυτικοί έχουν αξιοπρεπή ενδιαίτηση και υπηρεσίες αναψυχής επί του πλοίου.

Σύμφωνα με τη ΔΣ MLC 2006 όλα τα κράτη – μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους παρέχουν και διατηρούν αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις ενδιαίτησης και υπηρεσίες αναψυχής για τους ναυτικούς που εργάζονται ή διαβιούν επί του πλοίου ή και τα δυο. Κάθε κράτος – μέλος πρέπει να υιοθετήσει νόμους και κανονισμούς που να απαιτούν από τα πλοία που φέρουν τη σημαία του να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οποιεσδήποτε ενδιαιτήσεις για ναυτικούς που εργάζονται ή διαβιούν επί του πλοίου, είναι ασφαλής, αξιοπρεπής και σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις της MLC 2006. Τα πλοία θα πρέπει να επιθεωρούνται για να εξασφαλίζεται η αρχική και συνεχής συμμόρφωση με τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί, και στις περιπτώσεις που ένα πλοίο νηολογείται ή επανανηολογείται, η ενδιαίτηση του ναυτικού σε ένα πλοίο έχει ουσιαστικώς μεταβληθεί.

Η αρμόδια αρχή πρέπει να απαιτεί την διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων στα πλοία, από τον πλοίαρχο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εγκαταστάσεις ενδιαίτησης των ναυτικών είναι καθαρές, αξιοπρεπώς κατοικήσιμες και ότι διατηρούνται σε καλή κατάσταση από άποψη επισκευών. Τα αποτελέσματα κάθε επιθεώρησης πρέπει να καταγράφονται και να είναι διαθέσιμα για έλεγχο.

Η αρμόδιες αρχές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων της ΔΣ MLC 2006 που σχετίζονται με :

(1) το μέγεθος των δωματίων και των άλλων χώρων ενδιαίτησης, συγκεκριμένα :

(1.1) πρέπει να υπάρχει επαρκές ελεύθερο ύψος σε όλες τις ενδιαιτήσεις ναυτικών. Το ελάχιστο επιτρεπτό ελεύθερο ύψος σε όλες τις ενδιαιτήσεις ναυτικών, όπου είναι απαραίτητη η πλήρης και ελεύθερη κίνηση, δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 203 εκατοστά (cm). Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει μια περιορισμένη μείωση του ύψους αυτού σε οποιοδήποτε χώρο ή τμήμα οποιουδήποτε χώρου σε εκείνες τις εγκαταστάσεις ενδιαίτησης όπου ικανοποιείται ότι η εν λόγω μείωση :

(1.1.1) είναι εύλογη

(1.1.2) δεν θα προκαλέσει δυσφορία στους ναυτικούς,

(1.2) οι εγκαταστάσεις ενδιαίτησης πρέπει να είναι επαρκώς μονωμένες,

(1.3) σε πλοία πλην των επιβατηγών πλοίων, όπως ορίζονται στο Κανονισμό 2 (e) και (f) της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως τροποποιήθηκε (Σύμβαση “SOLAS”), οι κοιτώνες πρέπει να βρίσκονται άνω της γραμμής φόρτωσης στη μέση του πλοίου ή στην πρύμνη, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες το μέγεθος ο τύπος ή η υπηρεσία του πλοίου καθιστά ανέφικτη κάθε άλλη τοποθεσία, που οι κοιτώνες μπορεί να βρίσκονται στο πρωραίο μέρος του πλοίου, αλλά σε καμία περίπτωση μπροστά από την φρακτή σύγκρουσης

(1.4) σε επιβατηγό πλοία

και σε ειδικό πλοία που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τον Κώδικα Ασφάλειας για Πλοία Ειδικού Σκοπού, 1983, του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού και τις επακόλουθες εκδόσεις του (πλοία ειδικού σκοπού), η αρμόδια αρχή μπορεί, υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται ικανοποιητικές διευθετήσεις για το φωτισμό και τον εξαερισμό, να επιτρέψει την τοποθέτηση των κοιτώνων κάτω από τη γραμμή φόρτωσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετούνται ακριβώς κάτω από τους διαδρόμους εργασίας,

(1.5) δεν πρέπει

να υπάρχουν άμεσα ανοίγματα προς τους κοιτώνες από τους χώρους φορτίου και μηχανοστασίου ή από τα μαγειρεία, τις αποθήκες, τα στεγνωτήρια ή τους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής. Το τμήμα της φρακτής που διαχωρίζει τους χώρους αυτούς από τους κοιτώνες και την εξωτερική φρακτή πρέπει να είναι αποτελεσματικώς κατασκευασμένο από ατσάλι ή άλλο εγκεκριμένη υλικό και να είναι υδατοστεγές και αεροστεγές,

(1.6) τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εσωτερικών διαφραγμάτων, διαχωριστικών και επιστρώσεων, δαπέδων και αρμών πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό και να συμβάλλουν στην εξασφάλιση υγιεινού περιβάλλοντος,

(1.7) πρέπει να παρέχεται κατάλληλος φωτισμός και επαρκής αποχέτευση,

(1.8) η ενδιαίτηση και οι υπηρεσίες αναψυχής και τροφοδοσίας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας και την αποφυγή ατυχημάτων και τις σχετικές διατάξεις της ΔΣ MLC 2006, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας και την πρόληψη ατυχημάτων, σε σχέση με την πρόληψη κινδύνου έκθεσης σε επικίνδυνα επίπεδα θορύβου και δονήσεων και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων και χημικών επί των πλοίων και να παρέχουν ένα αποδεκτό επαγγελματικό περιβάλλον και περιβάλλον διαβίωσης επί του πλοίου για τους ναυτικούς.

(1.9) Οι απατήσεις για τις τραπεζαρίες είναι οι εξής:

(1.9.1) οι χώροι τραπεζαρίας πρέπει να βρίσκονται χωριστά από τους κοιτώνες και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο μαγειρείο. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει τα πλοία με ολική χωρητικότητα κάτω των 3.000 από την παρούσα απαίτηση ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις των πλοιοκτητών και των ναυτικών,

(1.9.2) οι χώροι τραπεζαρίας πρέπει να έχουν επαρκές μέγεθος και άνεση και να είναι κατάλληλα επιπλωμένοι και εξοπλισμένοι (συμπεριλαμβανομένων των συνεχόμενων εγκαταστάσεων για αναψυχή), λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ναυτικών που είναι πιθανό να τους χρησιμοποιήσουν κάθε φορά. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ξεχωριστές ή κοινές εγκαταστάσεις τραπεζαρίας όπως αρμόζει,

(1.9.3) οι τραπεζαρίες μπορεί να είναι είτε κοινές είτε ξεχωριστές. Η απόφαση για αυτό το θέμα θα πρέπει να λαμβάνεται ύστερα από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των πλοιοκτητών και των ναυτικών και θα υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως το μέγεθος του πλοίου και οι διαφορετικές πολιτιστικές, θρησκευτικές και κοινωνικές ανάγκες των ναυτικών.

(1.9.4) όπου πρέπει να παρέχονται ξεχωριστές τραπεζαρίες στους ναυτικούς, τότε θα πρέπει να παρέχονται ξεχωριστές τραπεζαρίες για :

(1.9.4.1) τον πλοίαρχο και τους αξιωματικούς,

(1.9.4.2) τους υπαξιωματικούς και άλλους ναυτικούς,

(1.9.5) σε πλοία, πλην των επιβατηγών πλοίων, το εμβαδόν δαπέδου των τραπεζαριών των ναυτικών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 1,5 τετραγωνικό μέτρο ανά άτομο της σχεδιασμένης χωρητικότητας θέσεων,

(1.9.6) σε όλα τα πλοία, οι τραπεζαρίες θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με τραπέζια και κατάλληλα καθίσματα, σταθερά ή κινητά, επαρκή για να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα το μεγαλύτερο αριθμό των ναυτικών που είναι πιθανό να τα χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε στιγμή,

(1.9.7) όταν οι ναυτικοί είναι επί του πλοίου θα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμα τα εξής :

(1.9.7.1) ψυγείο, που θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλη θέση και να έχει επαρκή χωρητικότητα για τον αριθμό των προσώπων που χρησιμοποιούν την τραπεζαρία ή τις τραπεζαρίες,

(1.9.7.2) ευκολίες για ζεστά ροφήματα,

(1.9.7.3) εγκαταστάσεις κρύου νερού,

(1.9.8) όταν οι διαθέσιμες αποθήκες επιτραπέζιων σκευών δεν είναι προσβάσιμες από τις τραπεζαρίες, θα πρέπει να παρέχονται κατάλληλα ερμάρια για τα σκεύη και κατάλληλες εγκαταστάσεις για την πλύση τους,

(1.9.9) οι επιφάνειες των τραπέζιών και των καθισμάτων θα πρέπει να είναι από υλικό ανθεκτικό στην υγρασία.

(1.10) Όταν απαιτούνται κοιτώνες στα πλοία, εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις :

(1.10.1) σε πλοία, πλην των επιβατηγών πλοίων, πρέπει να παρέχεται ατομικός κοιτώνας για κάθε ναυτικό. Στην περίπτωση πλοίων ολικής χωρητικότητας μικρότερης από 3.000 ή πλοίων ειδικού σκοπού, η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει εξαιρέσεις από την παρούσα απαίτηση, ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις των πλοιοκτητών και των ναυτικών,

(1.10.2) πρέπει να παρέχονται ξεχωριστοί κοιτώνες για άνδρες και γυναίκες,

(1.10.3) οι κοιτώνες πρέπει να έχουν επαρκές μέγεθος και κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να εξασφαλίζεται λογική άνεση και να διευκολύνεται η ευταξία,

(1.10.4) πρέπει να παρέχεται ξεχωριστή κλίνη για κάθε ναυτικό σε κάθε περίπτωση,

(1.10.5) οι ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις μιας κλίνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 198 εκατοστά επί 80 εκατοστά,

(1.10.6) σε μονής κλίνης κοιτώνες ναυτικών, το εμβαδόν του δαπέδου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από :

(1.10.6.1) 4,5 τετραγωνικά μέτρα σε πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 3.000,

(1.10.6.2) 5,5 τετραγωνικά μέτρα σε πλοία ολικής χωρητικότητας από 3.000 έως 10.000,

(1.10.6.3) 7 τετραγωνικά μέτρα σε πλοία ολικής χωρητικότητας των 10.000 ή άνω,

(1.10.7) ωστόσο,

για να παρέχονται κοιτώνες μονής κλίνης σε πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 3.000, σε επιβατηγό πλοία και σε πλοία ειδικού σκοπού, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει μειωμένο εμβαδόν δαπέδου,

(1.10.8) σε πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 3.000, εκτός των επιβατηγών πλοίων και των πλοίων ειδικού σκοπού, οι κοιτώνες μπορούν να καταλαμβάνονται από δύο ναυτικούς το μέγιστο. Το εμβαδόν δαπέδου των εν λόγω κοιτώνων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 7 τετραγωνικά μέτρα,

(1.10.9) σε επιβατηγά πλοία και πλοία ειδικού σκοπού, το εμβαδόν δαπέδου των κοιτώνων των ναυτικών που δεν εκτελούν καθήκοντα αξιωματικών του πλοίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από :

(1.10.9.1) 7,5 τετραγωνικά μέτρα σε δωμάτια που εξυπηρετούν δύο άτομα,

(1.10.9.2) 11,5 τετραγωνικά μέτρα σ ε δωμάτια που εξυπηρετούν τρία άτομα,

(1.10.9.3) 14,5 τετραγωνικά μέτρα σε δωμάτια που εξυπηρετούν τέσσερα άτομα,

(1.10.10) σε πλοία ειδικού σκοπού, οι κοιτώνες μπορούν να στεγάζουν περισσότερα από τέσσερα άτομα. Το εμβαδόν δαπέδου των εν λόγω κοιτώνων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3,6 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο,

(1.10.11) σε πλοία, πλην των επιβατηγών πλοίων και των πλοίων ειδικού σκοπού, οι κοιτώνες των ναυτικών που εκτελούν καθήκοντα αξιωματικών του πλοίου, όπου δεν παρέχεται ιδιωτικό καθιστικό ή δωμάτιο ημέρας, πρέπει να έχουν εμβαδόν δαπέδου ανά άτομο που να μην είναι μικρότερο από :

(1.10.11.1) 7,5 τετραγωνικά μέτρα σε πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 3.000,

(1.10.11.2) 8,5 τετραγωνικά μέτρα σε πλοία ολικής χωρητικότητας από 3.000 έως 10.000,

(1.10.11.3) 10 τετραγωνικά μέτρα σε πλοία ολικής χωρητικότητας των 10.000 ή άνω,

(1.10.12) σε επιβατηγά πλοία και πλοία ειδικού σκοπού, το εμβαδόν δαπέδου για τους ναυτικούς που εκτελούν καθήκοντα αξιωματικών του πλοίου, όπου δεν παρέχεται ιδιωτικό καθιστικό ή δωμάτιο ημέρας, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 7,5 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο για τους κατώτερους αξιωματικούς και από 8,5 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο για τους ανώτερους αξιωματικούς. Κατώτεροι αξιωματικοί θεωρούνται εκείνοι που απασχολούνται σε επιχειρησιακό επίπεδο και ανώτεροι εκείνοι που απασχολούνται σε διοικητικό επίπεδο,

(1.10.13) ο πλοίαρχος,

ο πρώτος μηχανικός και ο αρχαιότερος αξιωματικός ναυσιπλοΐας πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τον κοιτώνα τους, ένα παρακείμενο καθιστικό, δωμάτιο ημέρας ή αντίστοιχο πρόσθετο χώρο. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει τα πλοία με ολική χωρητικότητα κάτω των 3.000 από την παρούσα απαίτηση ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις των πλοιοκτητών και των ναυτικών,

(1.10.14) για κάθε ένοικο, η επίπλωση πρέπει να περιλαμβάνει ευρύχωρο ερμάριο ιματισμού (τουλάχιστον 475 λίτρων) και ένα συρτάρι ή αντίστοιχο χώρο τουλάχιστον 56 λίτρων. Εάν το συρτάρι είναι ενσωματωμένο στο ερμάριο, τότε ο συνδυασμένος ελάχιστος όγκος του ερμαρίου πρέπει να είναι 500 λίτρα. Πρέπει να διαθέτει ράφι και να μπορεί να κλειδώνεται από τον ένοικο για να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα,

(1.10.15) κάθε κοιτώνας πρέπει να εφοδιάζεται με τραπέζι ή γραφείο, το οποίο μπορεί να είναι σταθερό, πτυσσόμενο ή συρόμενο και με άνετο κάθισμα, όπως αρμόζει,

(1.10.16) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διευθετήσεις των κλινών επί του πλοίου, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή άνεση στο ναυτικό και σε οποιοδήποτε σύντροφο ενδεχομένως τον συνοδεύει,

(1.10.17) όπου το μέγεθος του πλοίου, η δραστηριότητα στην οποία θα απασχοληθεί και ο σχεδιασμός του το καθιστούν εύλογο και εφικτό, οι κοιτώνες θα πρέπει να σχεδιάζονται και να εξοπλίζονται με ατομική εγκατάσταση υγιεινής, συμπεριλαμβανομένου αποχωρητηρίου, ούτως ώστε να παρέχεται εύλογη άνεση στους ενοίκους και να διευκολύνεται η ευταξία,

(1.10.18) στο βαθμό

που αυτό είναι πρακτικά δυνατό, οι κοιτώνες των ναυτικών θα έχουν διάταξη τέτοια ώστε να χωρίζονται ο ι φυλακές και κανένας ναυτικός που εργάζεται κατά την ημέρα να μη μοιράζεται το δωμάτιο με εκείνους που εκτελούν φυλακές,

(1.10.19) στην περίπτωση ναυτικών που εκτελούν καθήκοντα υπαξιωματικών, δεν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από δύο άτομα ανά κοιτώνα,

(1.10.20) θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα να παρέχεται στον δεύτερο μηχανικό εκτός από τον κοιτώνα τος, ένα παρακείμενο καθιστικό, δωμάτιο ημέρας ή αντίστοιχο πρόσθετο, όπου αυτό είναι πρακτικά δυνατό,

(1.10.21) ο χώρος που καταλαμβάνουν οι κλίνες και τα ερμάρια, οι συρταριέρες και τα καθίσματα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη μέτρηση του εμβαδού του δαπέδου. Μικροί ή ακανόνιστου σχήματος χώροι, που δεν συμβάλλουν αποτελεσματικά στο διαθέσιμο χώρο για ελεύθερη κίνηση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση επίπλων, θα πρέπει να εξαιρούνται,

(1.10.22) οι κλίνες

δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε σειρές άνω των δύο (η μια πάνω στην άλλη). Σε περίπτωση που οι κλίνες τοποθετούνται κατά μήκος της πλευράς του πλοίου, θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία σειρά όπου υπάρχει παραφωτίδα (φινιστρίνι) πάνω από μία κλίνη,

(1.10.23) η κάτω κλίνη σε διπλή σειρά (κάθετης διάταξης) δεν θα πρέπει να απέχει λιγότερο από 30 εκατοστά από το δάπεδο. Η άνω κλίνη θα πρέπει να τοποθετείται περίπου στο μέσο της απόστασης μεταξύ της κάτω πλευράς της κάτω κλίνης και της κατώτερης πλευράς των δοκών του ανώτερου καταστρώματος (οροφής),

(1.10.24) το πλαίσιο και το προστατευτικό ξύλο (προς αποφυγή πτώσης), εάν υπάρχουν, της κλίνης θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένο υλικό, σκληρό, λείο, που δεν θα είναι πιθανό να υποστεί διάβρωση ή να συντελέσει στη ανάπτυξη παρασίτων,

(1.10.25) εάν χρησιμοποιούνται κυλινδρικά πλαίσια για την κατασκευή κλινών, θα πρέπει να είναι πλήρως σφραγισμένα και χωρίς διατρήσεις που θα παρείχαν πρόσβαση σε παράσιτα,

(1.10.26) κάθε κλίνη

θα πρέπει να διαθέτει αναπαυτικό στρώμα, του οποίου η κάτω πλευρά θα είναι ενισχυμένη ή συνδυασμένο στρώμα με ενίσχυση, που θα διαθέτει ελατήρια στην κάτω πλευρά του ή στρώμα με ελατήρια. Το στρώμα και το υλικό ενίσχυσης που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εγκεκριμένο υλικό. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται υλικό γεμίσματος που ενδέχεται να βοηθά στην ανάπτυξη παρασίτων,

(1.10.27) όταν μία κλίνη είναι τοποθετημένη πάνω από άλλη, ένα χώρισμα αδιαπέραστο από τη σκόνη θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από το στρώμα ή το πλέγμα με τα ελατήρια της πάνω κλίνης,

(1.10.28) η επίπλωση θα πρέπει να είναι από λείο, σκληρό υλικό, που δεν είναι πιθανό να στρεβλωθεί ή να διαβρωθεί,

(1.10.29) οι κοιτώνες θα πρέπει να διαθέτουν κουρτίνες ή αντίστοιχο μέσο για τις παραφωτίδες,

(1.10.30) οι κοιτώνες θα πρέπει να διαθέτουν καθρέφτη, μικρά ερμάρια για τα απαραίτητα είδη μπάνιου, ράφι βιβλίων και επαρκή αριθμό κρεμαστρών.

(2) την θέρμανση και τον εξαερισμό, συγκεκριμένα :

(2.1) οι κοιτώνες και οι τραπεζαρίες πρέπει να αερίζονται επαρκώς,

(2.2) τα πλοία, με εξαίρεση αυτά που ασχολούνται συνήθως με εμπόριο όπου μέτριες κλιματολογικές συνθήκες δεν απαιτούν αυτό, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό στις εγκαταστάσεις ενδιαίτησης των ναυτικών, σε κάθε χωριστό χώρο ραδιοεπικοινωνιών και σε κάθε κεντρική αίθουσα ελέγχου μηχανοστασίου,

(2.3) όλοι οι χώροι υγιεινής πρέπει να έχουν εξαερισμό που καταλήγει στον ανοικτό αέρα, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του χώρου ενδιαίτησης,

(2.4) πρέπει να παρέχεται επαρκής θέρμανση μέσω κατάλληλου συστήματος θέρμανσης, με εξαίρεση τα πλοία που πραγματοποιούν αποκλειστικά ταξίδια σε τροπικά κλίματα,

(2.5) το σύστημα αερισμού για τους κοιτώνες και τις τραπεζαρίες θα πρέπει να ελέγχεται ούτως ώστε να διατηρεί τον αέρα σε ικανοποιητική κατάσταση και να εξασφαλίζει επαρκή κίνηση του αέρα σε όλες τις καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες,

(2.6) τα συστήματα κλιματισμού, είτε τύπου με κεντρική είτε με ατομική μονάδα, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα ούτως ώστε :

(2.6.1) να διατηρούν

τον αέρα σε ικανοποιητική θερμοκρασία και σχετική υγρασία σε σύγκριση με τις συνθήκες του εξωτερικού αέρα, να εξασφαλίζουν επάρκεια αλλαγών αέρα σε όλους τους κλιματιζόμενους χώρους, να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργασιών στη θάλασσα και να μην παράγουν υπερβολικούς θορύβους ή δονήσεις,

(2.6.2) να διευκολύνουν τον εύκολο καθαρισμό και την απολύμανση για την πρόληψη ή τον έλεγχο μετάδοσης ασθενειών,

(2.7) κινητήρια δύναμη

για την λειτουργία του κλιματισμού και των άλλων μέσων αερισμού θα πρέπει να είναι διαθέσιμη συνεχώς όταν οι ναυτικοί διαβιούν ή εργάζονται επί του πλοίου και εφόσον απαιτούν οι συνθήκες. Ωστόσο τα συστήματα αυτά δεν απαιτείται να λειτουργούν με πηγή έκτακτης ανάγκης,

(2.8) το σύστημα θέρμανσης των χώρων ενδιαίτησης των ναυτικών θα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς όταν οι ναυτικοί διαβιούν ή εργάζονται επί του πλοίου και οι συνθήκες απαιτούν τη χρήση του,

(2.9) Σε όλα τα πλοία, όπου απαιτείται σύστημα θέρμανσης, η θέρμανση θα πρέπει να παρέχεται μέσω ζεστού νερού, θερμού αέρα, ηλεκτρισμού, ατμού ή ισοδύναμου μέσου. Ωστόσο, εντός του χώρου ενδιαίτησης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο ατμός ως μέσο μετάδοσης θερμότητας. Το σύστημα θέρμανσης θα πρέπει να μπορεί να διατηρεί τη θερμοκρασία των χώρων ενδιαίτησης των ναυτικών σε ικανοποιητικό επίπεδο υπό κανονικές καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες είναι πιθανό να αντιμετωπισθούν κατά τον πλου που εκτελεί το πλοίο. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ορίσει το πρότυπο που πρέπει να παρέχεται,

(2.10) θερμικά σώματα και άλλες συσκευές θέρμανσης θα πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα και, όπου είναι απαραίτητο, να καλύπτονται για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς ή κινδύνου ή δυσφορίας των ενοίκων.

(3) τον θόρυβο και τις δονήσεις καθώς και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες, συγκεκριμένα :

(3.1) Οι εγκαταστάσεις ενδιαίτησης και ψυχαγωγίας και τροφοδοσίας θα πρέπει να βρίσκονται όσο είναι πρακτικά δυνατόν πιο μακριά από τις μηχανές, τα δωμάτια πηδαλιουχίας, τα βαρούλκα καταστρώματος, τον εξοπλισμό αερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού και λοιπά θορυβώδη μηχανήματα και συσκευές.

(3.2) Ακουστική μόνωση ή άλλα κατάλληλα υλικά που απορροφούν τους ήχους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και το φινίρισμα των φρακτών, των οροφών και καταστρωμάτων εντός των χώρων παραγωγής θορύβων, καθώς και θύρες που κλείνουν αυτόματα και απομονώνουν τους θορύβους στους χώρους μηχανοστασίου.

(3.3) Το μηχανοστάσιο και οι λοιποί χώροι μηχανημάτων θα πρέπει να εφοδιάζονται, όπου αυτό είναι πρακτικά δυνατό, με ηχομονωμένα δωμάτια κεντρικού ελέγχου για το προσωπικό του μηχανοστασίου. Οι χώροι εργασίας όπως το μηχανουργείο, θα πρέπει να είναι μονωμένοι, στο μέτρο του εφικτού, από το γενικό θόρυβο του μηχανοστασίου και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση του θορύβου κατά την λειτουργία των μηχανημάτων.

(3.4) Τα όρια των επιπέδων θορύβου για τους χώρους εργασίας και διαβίωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα επίπεδα εκθέσεως, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κώδικα Πρακτικής της Δ.Ο.Ε. με τίτλο Περιβαλλοντικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας, 2001 και, όπου εφαρμόζονται, με τη συγκεκριμένη προστασία που προτείνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, και με οποιεσδήποτε επακόλουθες τροποποιητικές και συμπληρωματικές πράξεις για τα αποδεκτά επίπεδα θορύβου επί πλοίων. Αντίγραφο των πράξεων που εφαρμόζονται στην Αγγλική γλώσσα ή στη γλώσσα εργασίας του πλοίου θα πρέπει να φέρεται επί του πλοίου και να είναι προσβάσιμο στους ναυτικούς.

(3.5) Καμία εγκατάσταση ενδιαίτησης ή ψυχαγωγίας ή τροφοδοσίας δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένη σε υπερβολική δόνηση.

(4) τις εγκαταστάσεις υγιεινής, συγκεκριμένα :

(4.1) όλοι οι ναυτικοί πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση επί του πλοίου σε εγκαταστάσεις υγιεινής που πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα υγείας και υγιεινής και τα λογικά πρότυπα άνεσης, με παροχή ξεχωριστών εγκαταστάσεων υγιεινής για άνδρες και γυναίκες,

(4.2) πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις υγιεινής με εύκολη πρόσβαση από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας και τον χώρο του μηχανοστασίου ή κοντά στο κέντρο ελέγχου μηχανοστασίου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει τα πλοία με ολική χωρητικότητα κάτω των 3.000 από την παρούσα απαίτηση ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις των πλοιοκτητών και των ναυτικών,

(4.3) σε όλα τα πλοία πρέπει να παρέχεται σε κατάλληλο χώρο τουλάχιστον ένα αποχωρητήριο, ένας νιπτήρας και μία μπανιέρα ή καταιωνιστήρας (ντους) ή και τα δύο για κάθε έξι άτομα ή λιγότερα, τα οποία δεν έχουν προσωπικές εγκαταστάσεις υγιεινής,

(4.4) με εξαίρεση τα επιβατηγό πλοία, κάθε κοιτώνας πρέπει να διαθέτει νιπτήρα που υδροδοτείται με κρύο και ζεστό, γλυκό νερό, με εξαίρεση την περίπτωση που νιπτήρας έχει τοποθετηθεί στην ιδιωτική εγκατάσταση υγιεινής που παρέχεται,

(4.5) στα επιβατηγό πλοία

που πραγματοποιούν συνήθως ταξίδια διάρκειας όχι μεγαλύτερης των τεσσάρων ωρών, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο ειδικών ρυθμίσεων ή μείωσης του αριθμού των απαιτούμενων εγκαταστάσεων,

(4.6) όλοι οι χώροι υγιεινής πρέπει να υδροδοτούνται με ζεστό και κρύο, γλυκό νερό,

(4.7) οι νιπτήρες και οι μπανιέρες θα πρέπει να έχουν κατάλληλο μέγεθος και να είναι κατασκευασμένοι από εγκεκριμένο υλικό με λεία επιφάνεια που δεν ραγίζει, δεν αποφλοιώνεται και δεν διαβρώνεται,

(4.8) όλα τα αποχωρητήρια θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να είναι εφοδιασμένα με σύστημα παροχής νερού με πίεση ή άλλο κατάλληλο μέσο έκπλυσης με πίεση, όπως με αέρα, που να είναι διαθέσιμα συνεχώς και να ελέγχονται ανεξάρτητα,

(4.9) οι εγκαταστάσεις υγιεινής που προορίζονται για χρήση από περισσότερα του ενός πρόσωπα θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα :

(4.9.1) τα δάπεδα θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένο ανθεκτικό υλικό, μη διαπερατό από υγρασία και θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη αποχέτευση,

(4.9.2) οι φρακτές

θα πρέπει να είναι από χάλυβα ή από άλλο εγκεκριμένο υλικό και θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς έως τουλάχιστον 23 εκατοστά πάνω από το επίπεδο του καταστρώματος,

(4.9.3) οι χώροι θα πρέπει να έχουν επαρκή φωτισμό, θέρμανση και αερισμό,

(4.9.4) τα αποχωρητήρια θα πρέπει να βρίσκονται σε προσιτή θέση σε σχέση με τους κοιτώνες και τους χώρους πλύσης, αλλά χωριστά από αυτούς, δίχως άμεση πρόσβαση από τους κοιτώνες ή από διάδρομο μεταξύ κοιτώνων και αποχωρητηρίων για τα οποία δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση. Η παρούσα απαίτηση δεν ισχύει όταν το αποχωρητήριο βρίσκεται σε ιδιαίτερο χώρο μεταξύ δύο κοιτώνων που φιλοξενούν συνολικά όχι περισσότερους από τέσσερις ναυτικούς,

(4.9.5) όταν υπάρχουν περισσότερες από ένα αποχωρητήρια σε έναν χώρο, θα πρέπει να διαχωρίζονται επαρκώς για να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα,

(4.10) τα μέσα και ευκολίες πλυσίματος ιματισμού που παρέχονται για χρήση από τους ναυτικούς θα πρέπει να περιλαμβάνουν :

(4.10.1) πλυντήρια,

(4.10.2) στεγνωτήρια ή επαρκώς θερμαινόμενα και αεριζόμενα δωμάτια στεγνώματος,

(4.10.3) σίδερα και σιδερώστρες ή αντίστοιχες συσκευές.

(5) τον φωτισμό, συγκεκριμένα :

(5.1)Όσον αφορά στις απαιτήσεις φωτισμού, υπό τον όρο τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που μπορεί να επιτρέπονται σε επιβατηγό πλοία, οι κοιτώνες και οι τραπεζαρίες πρέπει να φωτίζονται με φυσικό φως και να εφοδιάζονται με επαρκές τεχνητό φως,

(5.2) σε όλα τα πλοία θα πρέπει να παρέχεται ηλεκτρικός φωτισμός στους χώρους ενδιαίτησης των ναυτικών. Εάν δεν υπάρχουν δύο ανεξάρτητες πηγές ηλεκτρισμού για φωτισμό, επιπρόσθετος φωτισμός θα πρέπει να παρέχεται με κατάλληλα κατασκευασμένους λαμπτήρες ή συσκευές φωτισμού για έκτακτη χρήση,

(5.3) Στους κοιτώνες, ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας ανάγνωσης θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην κεφαλή κάθε κλίνης,

(5.4) Κατάλληλα πρότυπα φυσικού και τεχνητού φωτός θα πρέπει να ορίζονται από την αρμόδια αρχή.

(6) τις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, συγκεκριμένα :

(6.1)τα πλοία που μεταφέρουν 15 ή περισσότερους ναυτικούς και πραγματοποιούν ταξίδι διάρκειας άνω των τριών ημερών, πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστές νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς. Η αρμόδια
αρχή μπορεί να χαλαρώσει την απαίτηση αυτή για πλοία που πραγματοποιούν παράκτιο εμπόριο. Κατά την έγκριση των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων επί του πλοίου, η αρμόδια αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις θα έχουν, σε όλες τις καιρικές συνθήκες, εύκολη πρόσβαση, θα παρέχουν άνετη ενδιαίτηση αυτών που μένουν και θα συμβάλλουν στην παροχή άμεσης και κατάλληλης φροντίδας τους.

(6.2) οι νοσοκομειακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση για παροχή ιατρικής συμβουλής και πρώτων βοηθειών και να βοηθούν στην πρόληψη της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών,

(6.3) η διαρρύθμιση της εισόδου, των κλινών, του φωτισμού, του αερισμού, της θέρμανσης και της παροχής νερού θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την άνεση και να διευκολύνει τη θεραπευτική αγωγή των ασθενών,

(6.4) ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών που απαιτείται θα πρέπει να καθορίζεται από την αρμόδια αρχή,

(6.5) εγκαταστάσεις υγιεινής θα πρέπει να παρέχονται, για την αποκλειστική χρήση των ασθενών των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων, είτε ως τμήμα της εγκατάστασης είτε σε στενή εγγύτητα με αυτή. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις υγιεινής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα αποχωρητήριο, ένα νιπτήρα και μία μπανιέρα ή καταιωνιστήρα (ντους).

Εκτός από τις παραπάνω, υπάρχουν και οι εξής απαιτήσεις :

(1) Πρέπει να υπάρχουν στα πλοία κατάλληλα τοποθετημένες και εξοπλισμένες ευκολίες και μέσα πλυσίματος ιματισμού.

(2) Όλα τα πλοία πρέπει να διαθέτουν ένα χώρο ή χώρους στο ανοικτό κατάστρωμα στους οποίους οι ναυτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση όταν είναι εκτός υπηρεσίας και οι οποίοι έχουν επαρκή έκταση σε σχέση με το μέγεθος του πλοίου και τον αριθμό των ναυτικών επί αυτού.

(3) Όλα τα πλοία πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστούς χώρους γραφείων ή κοινό γραφείο του πλοίου για να χρησιμοποιείται από τα τμήματα καταστρώματος και μηχανής. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει τα πλοία με ολική χωρητικότητα κάτω των 3.000 από την παρούσα απαίτηση ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις των πλοιοκτητών και των ναυτικών.

(4) Όπου παρέχονται ξεχωριστές εγκαταστάσεις για να αλλάζει ρούχα το προσωπικό του μηχανοστασίου θα πρέπει :

(4.1) να βρίσκονται εκτός του μηχανοστασίου αλλά με εύκολη πρόσβαση σε αυτό,

(4.2) να διαθέτουν ατομικά ερμάρια ρούχων,

καθώς και μπανιέρες ή καταιωνιστήρες (ντους) ή και τα δύο και νιπτήρες που υδροδοτούνται με ζεστό και κρύο, γλυκό νερό.

(5) Πλοία που πραγματοποιούν τακτικά εμπόριο σε λιμένες που υπάρχουν πολλά κουνούπια πρέπει να εξοπλίζονται με κατάλληλες συσκευές, όπως απαιτείται από την αρμόδια αρχή.

(6) Κατάλληλες εγκαταστάσεις αναψυχής, ευκολίες και υπηρεσίες για τους ναυτικούς, όπως προσαρμόστηκαν για να πληρούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ναυτικών που πρέπει να διαμένουν και να εργάζονται σε πλοία, πρέπει να παρέχονται σε αυτά προς όφελος όλων των ναυτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της MLC 2006 για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας και την πρόληψη ατυχημάτων.

(7) Στη περίπτωση πλοίων

όπου υπάρχει ανάγκη να ληφθούν υπόψη, τα ενδιαφέροντα ναυτικών που έχουν διαφορετικές και χαρακτηριστικές θρησκευτικές και κοινωνικές πρακτικές, η αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις των πλοιοκτητών και των ναυτικών, να επιτρέψει δίκαια εφαρμοσμένες
παρεκκλίσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις της MLC 2006, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν καταλήγουν σε συνολικές εγκαταστάσεις λιγότερο ευνοϊκές από αυτές στις οποίες θα οδηγούσε η εφαρμογή της MLC 2006.

Σε κάθε πλοίο που φέρει σημαία κράτους – μέλους οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες αναψυχής θα πρέπει να αναθεωρούνται συχνά για να εξασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλες
ενόψει των μεταβολών στις ανάγκες των ναυτικών που απορρέουν από τις τεχνικές, λειτουργικές και λοιπές εξελίξεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η επίπλωση αυτών των εγκαταστάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία βιβλιοθήκη καθώς και εγκαταστάσεις ανάγνωσης, γραφής, και όπου είναι πρακτικά δυνατόν, παιχνιδιών. Επίσης θα πρέπει να εξετάζεται από την αρμόδια αρχή η παροχή αναψυκτηρίου επί του πλοίου στους ναυτικούς. Εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει να εξεταστεί από την αρμόδια αρχή η συμπερίληψη των ακόλουθων εγκαταστάσεων,

χωρίς κόστος για τους ναυτικούς, όπου αυτό
είναι πρακτικά δυνατόν :

(1) χώρου καπνιστών,

(2) παρακολούθησης τηλεόρασης και ακρόασης ραδιοφωνικών εκπομπών,

(3) προβολής ταινιών, το απόθεμα των οποίων θα πρέπει να είναι επαρκές για η διάρκεια του ταξιδιού και, όταν είναι απαραίτητο, να αλλάζει σε εύλογα διαστήματα,

(4) αθλητικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού άσκησης, επιτραπέζιων παιχνιδιών και παιχνιδιών καταστρώματος,

(5) όπου είναι δυνατόν, εγκαταστάσεων κολύμβησης,

(6) βιβλιοθήκης που θα περιέχει επαγγελματικά και άλλα βιβλία, το απόθεμα των οποίων θα πρέπει να είναι αρκετό για τη διάρκεια του ταξιδιού και να αλλάζει σε εύλογα διαστήματα,

(7) εγκαταστάσεων για χειροτεχνίες ψυχαγωγίας,

(8) ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, εγγραφέα εικόνας και ήχου (βίντεο), Ψηφιακό Ευέλικτο Δίσκο (DVD)/ Συμπακτωμένο Δίσκο (CD), προσωπικός υπολογιστής και λογισμικό και κασετόφωνο,

(9) όπου αρμόζει, παροχή ποτών (bar) επί του πλοίου για τους ναυτικούς, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με τα εθνικά, θρησκευτικά ή κοινωνικά έθιμα, και

(10) εύλογη πρόσβαση σε τηλεφωνικές επικοινωνίες πλοίου – ξηράς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου, όπου είναι διαθέσιμες, με εύλογες χρεώσεις για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών.

Εκτός από τις παραπάνω απαιτήσεις κάθε κράτος – μέλος θα πρέπει να εξετάζει την
εφαρμογή των παρακάτω :

(1) καθαρά κλινοσκεπάσματα και σκεύη τραπεζαρίας θα πρέπει να παρέχονται από τον πλοιοκτήτη σε όλους τους ναυτικούς για χρήση επί του πλοίου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στο πλοίο και οι εν λόγω ναυτικοί θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την επιστροφή τους σε χρόνο που ορίζεται από τον πλοίαρχο και κατά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας στο πλοίο,

(2) τα κλινοσκεπάσματα θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και τα πιάτα, τα ποτήρια και τα λοιπά σκεύη τραπεζαρίας θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένο υλικό που να μπορεί να καθαρίζεται εύκολα,

(3) πετσέτες, σαπούνι και χαρτί υγιεινής για όλους τους ναυτικούς θα πρέπει να παρέχονται από τον πλοιοκτήτη.

Η ΔΣ MLC 2006 προβλέπει προδιαγραφές στον σχεδιασμό και την κατασκευή για συγκεκριμένα μέρη του πλοίου αυτές είναι :

(1) Τα εξωτερικά διαφράγματα των κοιτώνων και των τραπεζαριών πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένα. Όλες οι επενδύσεις των μηχανημάτων και όλα τα διαφράγματα οριοθέτησης των μαγειρείων και άλλων χώρων, όπου παράγεται θερμότητα, θα πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένα όπου υπάρχει πιθανότητα προκληθέντων επιδράσεων θερμότητας σε παρακείμενους χώρους ενδιαίτησης ή διαδρόμους, θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης μέτρα για την παροχή προστασίας από τις επιδράσεις της θερμότητας των σωλήνων ποσιμού ή ζεστού νερού ή και των δύο.

(2) Οι κοιτώνες, οι τραπεζαρίες, οι χώροι αναψυχής και οι διάδρομοι στους χώρους ενδιαίτησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένοι για την πρόληψη υγρασίας ή υπερθέρμανσης.

(3) Οι επιφάνειες των διαφραγμάτων και των οροφών θα πρέπει να είναι από υλικό με επιφάνεια που να διατηρείται εύκολα καθαρή. Καμία μορφή κατασκευής που ενδέχεται να συντελεί στην ανάπτυξη παρασίτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

(4) Οι επιφάνειες των διαφραγμάτων και των οροφών στους κοιτώνες και στις τραπεζαρίες θα πρέπει να μπορούν να διατηρούνται εύκολα καθαρές και να είναι ανοιχτόχρωμες, με ανθεκτικό, μη τοξικό φινίρισμα.

(5) Τα καταστρώματα σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης ναυτικών θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένο υλικό και κατασκευή και θα πρέπει να διαθέτουν μη ολισθηρή επιφάνεια, μη διαπερατή από υγρασία και που να διατηρείται εύκολα καθαρή.

(6) Όταν τα δάπεδα κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά, οι αρμοί με τις πλευρές θα πρέπει να ενισχύονται ώστε να αποφεύγονται οι ρωγμές.

Εκτός από τις απαιτήσεις που είναι σχετικές με τους χώρους των πλοίων η ΔΣ MLC 2006 περιλαμβάνει προβλέψεις που σχετίζονται με διευκολύνσεις προς τους ναυτικούς για την επικοινωνία και επαφή τους με τα οικεία τους πρόσωπα, συγκεκριμένα :

(1) θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίζεται ότι η αποστολή της αλληλογραφίας των ναυτικών είναι όσο το δυνατόν αξιόπιστη και ταχεία, θα πρέπει επίσης να γίνουν προσπάθειες για να αποφεύγεται οι ναυτικοί να απαιτείται να καταβάλλουν πρόσθετα ταχυδρομικά τέλη όταν η αλληλογραφία πρέπει να επαναποσταλεί λόγω περιστάσεων πέραν του ελέγχου τους.

(2) Θα πρέπει να εξεταστούν μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί, υπό τον όρο τυχόν εθνικών ή διεθνών νόμων ή κανονισμών που εφαρμόζονται, ότι όπου αυτό είναι δυνατόν και εύλογο οι ναυτικοί θα λαμβάνουν ταχέως άδεια για να τους επισκέπτονται οι σύντροφοι, οι συγγενείς και οι φίλοι τους επί του πλοίου όταν βρίσκεται σε λιμένα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε οποιεσδήποτε ανησυχίες για άδειες ασφαλείας από έκνομες ενέργειες.

(3) Θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα να επιτρέπεται στους ναυτικούς να συνοδεύονται από τους/τις συντρόφους τους, περιστασιακά στα ταξίδια, όταν αυτό είναι πρακτικά δυνατό
και εύλογο. Οι εν λόγω σύντροφοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα και ασθένεια. Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια στους ναυτικούς για την πραγματοποίηση της εν λόγω ασφάλισης.

Οι απαιτήσεις της ΔΣ MLC 2006

ισχύουν μόνο για πλοία που κατασκευάστηκαν κατά ή μετά την ημερομηνία που αυτή τίθεται σε ισχύ για το ενδιαφερόμενο κράτος – μέλος. Για πλοία που κατασκευάστηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή, οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που καθορίζονται με τη Σύμβαση για την Ενδιαίτηση των Πληρωμάτων, 1949 (Αναθεωρημένη) (Νο.92) και τη Σύμβαση για την Ενδιαίτηση των Πληρωμάτων (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1970 (Νο.133), συνεχίζουν να εφαρμόζονται στο βαθμό που ήταν σε εφαρμογή πριν από την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με το νόμο ή την πρακτική του ενδιαφερομένου κράτους – μέλους. Ένα πλοίο πρέπει να θεωρείται ότι κατασκευάστηκε την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε η τρόπιδα ή όταν βρίσκεται σε παρόμοιο στάδιο κατασκευής.

Κάθε απαίτηση

που μπορεί να προκύψει από τροποποίηση της ΔΣ MLC 2006 που σχετίζεται με την παροχή ενδιαίτησης και υπηρεσιών αναψυχής σε ναυτικούς εφαρμόζεται μόνο για πλοία που κατασκευάστηκαν κατά ή μετά την ημερομηνία που η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ για το ενδιαφερόμενο κράτος – μέλος.

Κάθε κράτος – μέλος μπορεί, ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις των πλοιοκτητών και των ναυτικών, να εξαιρέσει πλοία ολκής χωρητικότητας κάτω των 200, όπου είναι εύλογο να γίνει κάτι τέτοιο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του πλοίου και τον αριθμό των ατόμων επί αυτού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ακόλουθων διατάξεων της ΔΣ MLC 2006 :

(1) «τα πλοία,

με εξαίρεση αυτά που ασχολούνται συνήθως με εμπόριο όπου μέτριες κλιματολογικές συνθήκες δεν απαιτούν αυτό, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό στις εγκαταστάσεις ενδιαίτησης των ναυτικών, σε κάθε χωριστό χώρο ραδιοεπικοινωνιών και σε κάθε κεντρική αίθουσα ελέγχου μηχανοστασίου»,

(2) «με εξαίρεση τα επιβατηγό πλοία, κάθε κοιτώνας πρέπει να διαθέτει νιπτήρα που υδροδοτείται με κρύο και ζεστό, γλυκό νερό, με εξαίρεση την περίπτωση που νιπτήρας έχει τοποθετηθεί στην ιδιωτική εγκατάσταση υγιεινής που παρέχεται»,

(3) «κατάλληλα τοποθετημένες και εξοπλισμένες ευκολίες και μέσα πλυσίματος ιματισμού πρέπει να είναι διαθέσιμες».

(4) σε μονής κλίνης κοιτώνες ναυτικών, το εμβαδόν του δαπέδου δεν πρέπει να είναι
μικρότερο από :

(4.1) 4,5 τετραγωνικά μέτρα σε πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 3.000,

(4.2) 5,5 τετραγωνικά μέτρα σε πλοία ολικής χωρητικότητας από 3.000 έως 10.000,

(4.3) 7 τετραγωνικά μέτρα σε πλοία ολικής χωρητικότητας των 10.000 ή άνω,

(5) σε πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 3.000, εκτός των επιβατηγών πλοίων και των πλοίων ειδικού σκοπού, οι κοιτώνες μπορούν να καταλαμβάνονται από δύο ναυτικούς το μέγιστο. Το εμβαδόν δαπέδου των εν λόγω κοιτώνων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 7 τετραγωνικά μέτρα,

(6) σε επιβατηγά πλοία και πλοία ειδικού σκοπού, το εμβαδόν δαπέδου των κοιτώνων των ναυτικών που δεν εκτελούν καθήκοντα αξιωματικών του πλοίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από :

(6.1) 7,5 τετραγωνικά μέτρα σε δωμάτια που εξυπηρετούν δύο άτομα,

(6.2) 11,5 τετραγωνικά μέτρα σ ε δωμάτια που εξυπηρετούν τρία άτομα,

(6.3) 14,5 τετραγωνικά μέτρα σε δωμάτια που εξυπηρετούν τέσσερα άτομα,

(7) σε πλοία ειδικού σκοπού, οι κοιτώνες μπορούν να στεγάζουν περισσότερα από τέσσερα άτομα. Το εμβαδόν δαπέδου των εν λόγω κοιτώνων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3,6 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο,

(8) σε πλοία, πλην των επιβατηγών πλοίων και των πλοίων ειδικού σκοπού, οι κοιτώνες των ναυτικών που εκτελούν καθήκοντα αξιωματικών του πλοίου, όπου δεν παρέχεται ιδιωτικό καθιστικό ή δωμάτιο ημέρας, πρέπει να έχουν εμβαδόν δαπέδου ανά άτομο που να μην είναι μικρότερο από :

(8.1) 7,5 τετραγωνικά μέτρα σε πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 3.000,

(8.2) 8,5 τετραγωνικά μέτρα σε πλοία ολικής χωρητικότητας από 3.000 έως 10.000,

(8.3) 10 τετραγωνικά μέτρα σε πλοία ολικής χωρητικότητας των 10.000 ή άνω,

(9) σε επιβατηγά πλοία και πλοία ειδικού σκοπού, το εμβαδόν δαπέδου για τους ναυτικούς που εκτελούν καθήκοντα αξιωματικών του πλοίου, όπου δεν παρέχεται ιδιωτικό καθιστικό ή δωμάτιο ημέρας, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 7,5 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο για τους κατώτερους αξιωματικούς και από 8,5 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο για τους ανώτερους αξιωματικούς. Κατώτεροι αξιωματικοί θεωρούνται εκείνοι που απασχολούνται σε
επιχειρησιακό επίπεδο και ανώτεροι εκείνοι που απασχολούνται σε διοικητικό επίπεδο.

Εξαιρέσεις σε σχέση

με τις απαιτήσεις της ΔΣ MLC 2006 μπορεί να γίνουν μόνο όταν επιτρέπονται ρητά από αυτήν και μόνο για συγκεκριμένες περιστάσεις όταν οι εξαιρέσεις αυτές μπορεί σαφώς να δικαιολογηθούν για σοβαρούς λόγους και υπό τον όρο της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των ναυτικών.

(Στο επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε τον Καν. 3.2 – Διατροφή και Tροφοδοσία)

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here