Αρχική Ναυτιλία PARIS MoU Ερωτήσεις – Απαντήσεις σε ορισμένα ζητήματα κατά τις επιθεωρήσεις

PARIS MoU Ερωτήσεις – Απαντήσεις σε ορισμένα ζητήματα κατά τις επιθεωρήσεις

PARIS MoU

PARIS MoU Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένες ενδιαφέρουσες απαντήσεις σχετικά με ορισμένα ζητήματα κατά τις επιθεωρήσεις κράτους λιμένα υπό το PARIS MoU.

Ποια η διαδικασία αποκατάστασης ελλείψεων σε «κατάλληλη» επισκευαστική μονάδα?

Όταν σε ένα πλοίο επιβληθεί το μέτρο της κράτησης και δεν δύναται να αποκατασταθούν οι καταγεγραμμένες ελλείψεις, οι οποίες επέφεραν το μέτρο της κράτησης, τότε σύμφωνα  με τις κατευθυντήριες οδηγίες του PARIS MoU, το πλοίο θα πρέπει να προσεγγίσει στην πλησιέστερη και καταλληλότερη διαθέσιμη επισκευαστική μονάδα με τους όρους που τίθενται από τις Αρχές του Κράτους Σημαίας και τον παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα για τους οποίους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Αρχών του Κράτους Λιμένα.

Ειδικότερα, ο έννοια της “διαθέσιμης” επισκευαστικής μονάδας προσδιορίζεται ως τέτοια, λαμβάνοντας υπόψη τη τεχνική δυνατότητα της εν λόγω μονάδας να εκκινήσει για να παρέχει τις απαραίτητες εργασίες επισκευής του πλοίου, εντός χρονικού διαστήματος επτά (07) ημερών από την ημέρα κατάπλου του πλοίου στο ναυπηγείο.

Πότε μια έλλειψη (deficiency) χαρακτηρίζεται ως ατυχηματική (accidental)?

Σύμφωνα με τις οδηγίες της του PARIS MoU ατυχηματική (accidental) χαρακτηρίζεται η έλλειψη η οποία συντελεύθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου προς ένα λιμάνι ή κατά τη διάρκεια εργασιών φορτοεκφόρτωσης και πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Άμεση ενημέρωση της σημαίας του πλοίου και τον παρακολουθούντας το πλοίο Νηογνώμονα.
  2. Άμεση ενημέρωση του λιμένα κατάπλου του πλοίου.
  3. Ανάληψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων αποκατάστασης της έλλειψης τα οποία ικανοποιούν τη σημαία και το κράτος λιμένα.

Στην περίπτωση, κατά την οποία μία έλλειψη χαρακτηριστεί ως ατυχηματική, τότε αυτή καταγράφεται στην έκθεση επιθεώρησης από τον εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή, αλλά δεν αποτελεί παρατήρηση που επιφέρει το μέτρο της κράτησης στο πλοίο (detention) και δεν προσμετράτε στην απόδοση της εταιρείας.

 Χρήση του κωδικού ‘17’ από τους επιθεωρητές

Ο κωδικός ‘17’ είναι ο κωδικός χρησιμοποιείται από τους επιθεωρητές για την αποκατάσταση μιας έλλειψης πριν τον απόπλου του πλοίου. Σε περίπτωση που παράλληλα με τη χρήση του κωδικού ‘17’ ο επιθεωρητής σημειώσει και την επιλογή «ground for detention» για τη συγκεκριμένη έλλειψη, αυτό σημαίνει ότι στο πλοίο επιβάλλεται το μέτρο της κράτησης και θα πρέπει να ακολουθήσει και 2η επίσκεψη προς διαπίστωση αποκατάστασης της / των παρατήρησης – σεων.

Στην περίπτωση απλής χρήση σε έλλειψη του κωδικού ‘17’ χωρίς παράλληλη χρήση της επιλογής της κράτησης, τότε ο πλοίαρχος έχει την ευθύνη αποκατάστασης της έλλειψης πριν τον απόπλου, η οποία θα ελεγχθεί στην επόμενη επιθεώρηση του πλοίου, είτε με βάσει την περιοδικότητα του που προκύπτει από το προφίλ επικινδυνότητας είτε λόγω καταχώρησης σχετικού μηνύματος στο σύστημα.

Έλεγχος δειγμάτων καυσίμων πλοίων για διαπίστωση περιεκτικότητας σε Θείο (Sulphur)

Σύμφωνα με τις συζητήσεις στα όργανα της Ε.Ε. για τη νέα (1-1-2015) διαδικασία που αφορά στον έλεγχο των καυσίμων των πλοίων σε θείο, κάθε χώρα στην εθνική της νομοθεσία θα προβλέπει διαδικασία συλλογής και ελέγχου των δειγμάτων των καυσίμων των πλοίων.

Για τη χώρα μας, η πρόβλεψη αρχικά είναι ο έλεγχος των δειγμάτων να πραγματοποιείται από το Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Χημείο του Κράτους

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here