Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Λειτουργία Σωστικών Δημόσιων Σχολών Πυροσβεστικών Μέσων κατά τους Θερινούς Μήνες

Λειτουργία Σωστικών Δημόσιων Σχολών Πυροσβεστικών Μέσων κατά τους Θερινούς Μήνες

Λειτουργία Σωστικών

Λειτουργία Σωστικών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υ.Ν.Ν.Π. θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους από 20 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου 2016,

οι δύο Σχολές Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων του Ασπροπύργου και της Μακεδονίας προκειμένου να λειτουργήσουν σχολεία εκσυγχρονισμού γνώσεων για την αντικατάσταση των παλαιών τύπου πιστοποιητικών Σ.Σ.Π.Μ. με νέα.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και με αποκλειστικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του συνόλου των Ελλήνων ναυτικών, προκειμένου έγκαιρα να αντικαταστήσουν τα κατεχόμενα πτυχία/πιστοποιητικά/Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», όπως ισχύει (Manila 2010).

Κατά την περίοδο 20/07 έως 30/08 σχεδιάζεται να λειτουργήσουν από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ περίπου είκοσι επτά (27) Σχολεία εκσυγχρονισμού γνώσεων και είκοσι ένα (21) περίπου από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Με νεότερη ανακοίνωση, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για το πρόγραμμα λειτουργίας των επιπρόσθετων σχολείων.

Επιδιωκόμενος σκοπός της εκπαίδευσης στη σχολή είναι να καταστήσει τους ναυτικούς ικανούς στη σωστή και γρήγορη χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων των πλοίων σε περίπτωση ανάγκης και στη συνέχεια να πιστοποιήσει τις ικανότητές τους αυτές βάσει των απαιτήσεων των διεθνών και εθνικών κανονισμών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here