Αρχική Ναυτιλία ISO 9000 – 9001 Πρότυπο Ποιότητας στη Ναυτιλία

ISO 9000 – 9001 Πρότυπο Ποιότητας στη Ναυτιλία

ISO 9000 – 9001

ISO 9000 – 9001 Βασικός σκοπός του προτύπου ISO 9000 – 9001 είναι η διασύνδεση των αρχών και των πρακτικών με αντίστοιχες διαδικασίες και δραστηριότητες του οργανισμού – επιχείρησης, με στόχο την απόκτηση ωφελειών.

Αυτά τα οφέλη μπορεί να είναι η παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς του πελάτες, η βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας κατά την λειτουργία της επιχείρησης. Αποτέλεσμα αυτών είναι η βελτίωση της εταιρικής εικόνας και φήμης μέσω της αναγνώρισης της πιστοποίησης της ποιότητας από τους πελάτες και χρήστες των υπηρεσιών.

Ειδικότερα

στο χώρο της ναυτιλίας, η πιστοποίηση μέσω των πρότυπων συστημάτων ποιότητας όχι μόνο αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων αλλά συντελεί σε στη συνολική αναβάθμιση του κλάδου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλου σχεδιασμού των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης, της επίσημης τεκμηρίωσης του συστήματος, και έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της ασφάλειας και αξιοπιστίας των θαλάσσιων μεταφορών στηρίζοντας την επιχείρηση στην ανάγκη για συνεχή προσαρμογή στις απαιτήσεις του εξωτερικού και μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν.

Η δομή του προτύπου ISO 9001:2000 έχει ως εξής:

 1. Πεδίο εφαρμογής
 2. Κανονιστική αναφορά
 3. Όροι και ορισμοί
 4. Σύστημα ποιότητας (απαιτήσεις εγκατάστασης συστήματος ποιότητας, τήρηση εγγράφων, τήρηση εγχειριδίου ποιότητας, έλεγχος εγγράφων και εγγραφών σε αυτά)
 5. Ευθύνη της Διοίκησης (δέσμευση διοίκησης, εστίαση στον πελάτη, πολιτική ποιότητας, σχεδιασμός, ευθύνη, εξουσία και επικοινωνία, ανασκόπηση εκ μέρους της Διοίκησης)
 6. Διαχείριση Εσωτερικών Πόρων (παροχή πόρων, ανθρώπινοι πόροι, εσωτερική δομή, εργασιακό περιβάλλον)
 7. Δημιουργία Προϊόντος/Παροχή Υπηρεσίας (σχεδιασμός για τη δημιουργία του προϊόντος, διαδικασίες αναφορικά με τον πελάτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη, προμήθειες, δραστηριότητες παραγωγής και παροχής υπηρεσίας, έλεγχος της παρακολούθησης των συστημάτων μέτρησης)
 8. Παρακολούθηση και Βελτίωση (μέτρηση και παρακολούθηση, έλεγχος ελαττωματικού προϊόντος – υπηρεσίας, ανάλυση δεδομένων βελτίωση)

Έτσι,

πριν ο φορέας πιστοποίησης εκδώσει ή ανανεώσει το πιστοποιητικό ποιότητας, ο ελεγκτής θα πρέπει να διασφαλίσει πως η υπό αξιολόγηση εταιρία έχει εφαρμόσει τις απαιτήσεις των παραγράφων 4 έως 8, ενώ οι παράγραφοι 1 έως 3, αν και δε σχετίζονται άμεσα με τον έλεγχο πιστοποίησης, παρέχουν το πλαίσιο και τους ορισμούς που θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση και την εφαρμογή του προτύπου. Επιπλέον, το πρότυπο καθορίζει πως η επιχείρηση θα πρέπει να εκδίδει και να διατηρεί τις εξής τεκμηριωμένες διαδικασίες:

 • Έλεγχος των εγγράφων
 • Έλεγχος των αρχείων
 • Εσωτερικοί έλεγχοι
 • Έλεγχος ελαττωματικού προϊόντος – υπηρεσίας
 • Διορθωτική ενέργεια
 • Προληπτική δράση

Εκτός των παραπάνω διαδικασιών,

η αναθεώρηση του προτύπου ISO 9001:2008 απαιτεί από τον οργανισμό να τεκμηριώνει όλες τις άλλες διαδικασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του, καθώς και την έκδοση και επικοινωνία εγχειριδίου πολιτικής ποιότητας, το οποίο ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνει τις τεκμηριωμένες διαδικασίες.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόζοντας το πρότυπο ISO 9001:2000 έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα :

 1. βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών,
 2. δημιουργία εταιρικής κουλτούρας ποιότητας,
 3. βελτίωση ποιότητας τελικού προϊόντος – υπηρεσίας,
 4. βελτίωση επικοινωνίας με πελάτες και προμηθευτές,
 5. βελτίωση ανταγωνιστικής τοποθέτησης στην αγορά,
 6. ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος,
 7. βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και των εργαζομένων,
 8. ελαχιστοποίηση παραπόνων.
Διαβάστε Επίσης: ISO 14001 Πρότυπο Ποιότητας στη Ναυτιλία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here