Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Η διατήρηση της φυσικής κατάστασης και των συνθηκών υγιεινής, στα πλαίσια της...

Η διατήρηση της φυσικής κατάστασης και των συνθηκών υγιεινής, στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής στο πλοίο

Η «Ναυτιλιακή Ιατρική Μεριμνά» αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν εν πλω. Στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε επιστήμονες που επιθυμούν να ασχοληθούν ως Ιατροί Πλοίων, καθώς επίσης και στους Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού. Στόχος τα οξέα και απειλητικά για τη ζωή συμπτώματα αναλύοντας τη αναζωογόνηση και διαχείριση όλων των άμεσα και έμμεσα επειγόντων περιπτώσεων με την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών, δεξιοτήτων, καθώς και γνώσεων κλινικής φαρμακολογίας.

Η «Ναυτιλιακή Ιατρική Μεριμνά» στοχεύει στην απόκτηση και εμπέδωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ειδικών ικανοτήτων για την διάγνωση και θεραπεία των επειγόντων περιστατικών που μπορεί να συμβούν εν πλω.

Ο Αξιωματικός πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα συμπτώματα των απειλητικών για τη ζωή παθολογικών οντοτήτων, να αποτρέψει την εμφάνιση ή την επιδείνωση επικίνδυνων επιπλοκών, να σταθεροποιεί την κλινική κατάσταση του ασθενούς, παράλληλα θα διαθέτει την Ικανότητα καθορισμού προτεραιοτήτων και εφαρμογής βασικών και προηγμένων μέτρων διατήρησης της ζωής.

Συγκεκριμένα ο Αξιωματικός πρέπει να κατέχει:

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ καλύπτοντας τις τεχνικές και τις μεθόδους που πρέπει να γνωρίζει ο διασώστης για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των οξέων και απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΚΑΡΔΙΟ-ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ η διάγνωση και η αντιμετώπιση των ποιό συχνών καρδιολογικών και πνευμονικών επειγόντων περιστατικών.

ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ είναι η άμεση και δραστική αντιμετώπιση του πάσχοντα μετά από μία κάκωση

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ για τις απειλητικές ή δυνητικά απειλητικές νευρολογικές παθήσεις δίνοντας  έμφαση στην αντιμετώπιση τους.

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΠΛΩ τρόποι διαγνωστικής προσπέλασης και διαχείρισης οξέων και συνηθισμένων περιστατικών μέσα στο πλοίο.

Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ με την ταυτόχρονη γνώση των νόμων που διέπουν τα φαρμακεία ενός πλοίου ώστε να τα λαμβάνουν σωστά, καθώς και τους τρόπους χρήσης και φύλαξης των φαρμάκων.

Επίσης πρέπει να είναι γνώστης των βασικών αρχών της προληπτικής καρδιολογίας και γενικά της  ιατρικής, έτσι ώστε στα ποντοπόρα ταξίδια, να μπορεί να κατευθύνει τη σωστή διατροφή και άσκηση στο πλοίο και παράλληλα να μεριμνά για τη σωστή τήρηση των συνθηκών υγιεινής αλλά και τη χορήγηση των φαρμάκων που μπορεί να λαμβάνουν οι ναυτικοί. Σημαντικό είναι η παρότρυνση των μελών του πληρώματος κατά την άδεια τους σε προληπτικές εξετάσεις, όπως το τεστ κοπώσεως κλπ.

Η συνεργασία του Αξιωματικού που ασκεί την ιατρική μέριμνα στο πλοίο και των υπολοίπων ναυτικών είναι σημαντική ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του πλοίου.

Γκολιδάκης Διαμαντής
Ειδικός Καρδιολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here