Αρχική Ναυτιλιακά νέα Χρονοναύλωση H Diana Shipping Inc. ανακοινώνει συμβάσεις για 2 πλοία

Χρονοναύλωση H Diana Shipping Inc. ανακοινώνει συμβάσεις για 2 πλοία

Χρονοναύλωση

Χρονοναύλωση Η ναυτιλιακή εταιρία Diana Shipping Inc. που ειδικεύεται στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι, μέσα από μια ξεχωριστή θυγατρική, συνήψε σύμβαση χρονοναύλωσης με την Glencore Grain BV, για ένα από τα Panamax πλοία ξηρού χύδην φορτίου της, το Φ/Γ Ερατώ.

Το ακαθάριστο

ποσοστό ναύλωσης είναι US $ 4650 ανά ημέρα, μείον μια προμήθεια 5% που καταβάλλονται σε τρίτους, για μια περίοδο περίπου έντεκα (11) μήνες με μέγιστη δεκατέσσερις (14) μήνες.

Το Φ/Γ Ερατώ είναι πλοίο τύπου Panamax μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου το οποίο χτίστηκε το 2004. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι, μέσα από μια ξεχωριστή θυγατρική, συνήψε σύμβαση χρονοναύλωσης με την Glencore Grain BV, για ένα από τα Ice Class Panamax πλοία ξηρού χύδην, το Φ/Γ Αταλάντη. Το ακαθάριστο ποσοστό ναύλωσης είναι US $ 5300 ανά ημέρα, μείον μια προμήθεια 5% που καταβάλλονται σε τρίτους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) μήνες με μέγιστη είκοσι πέντε (25) μήνες. 

Το Φ/Γ Αταλάντη είναι πλοίο τύπου Ice Class Panamax ξηρού χύδην φορτίου το οποίο χτίστηκε το 2014. Οι απασχολήσεις των εκάστοτε πλοίων “Ερατώ” και “Αταλάντη” αναμένεται να φτάσουν περίπου US $ 4,6 εκατομμύρια των ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη χρονική περίοδο.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here