θΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 • Αυτό το θέμα έχει 0 απαντήσεις, 1 φωνή και ενημερώθηκε τελευταία φορά 7 έτη, 8 μήνες πριν από τον χρήστη admin.
Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #92
  admin
  Keymaster

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

  Η θεώρηση πρέπει να γίνει εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία απολύσεως του ναυτικού.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  • Έντυπο πιστοποιητικού θαλάσσιας Υπηρεσίας υπογεγραμμένο από τον Πλοίαρχο.
  • Φωτοαντίγραφο των σελίδων του ναυτολογίου του πλοίου όπου αναγράφονται τα στοιχεία του πλοίου, και θεώρηση του επίσημου κράτους της σημαίας, ημερομηνία ναυτολόγησης – απόλυσης ναυτικού.
  • Φωτοαντίγραφα Ημερολογίου Γέφυρας ανά 20 με 25 ημέρες.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ναυτικού ότι:
  1. τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων του πλοίου.( όνομα πλοίου – σημαία ) που υπηρέτησε ως (ειδικότητα και χρονικό διάστημα ) . 2. Αναχώρησε από την Ελλάδα την (ακριβή ημερομηνία ) και επέστρεψε την (ακριβή ημερομηνία).
  3. Το πλοίο ήταν σε ενέργεια και δεν εκτέλεσε επισκευές στο χρονικό διάστημα της ναυτολόγησης του ή το πλοίο εκτέλεσε επισκευές από – έως (χρονικό διάστημα ).
  • Φωτοαντίγραφα καταστάσεων μισθοδοσίας (ΡΑΥ) ναυτικού.
  • Φωτοαντίγραφο σελ. 4καί 5 Ναυτικού Φυλλαδίου ενδιαφερομένου ναυτικού, όπου φαίνονται τα στοιχεία του και η τυχόν ληφθείσα άδεια αναχωρήσεως του.
  • Βεβαίωση ναυτιλιακής εταιρείας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα που υπηρέτησε ο ναυτικός επί του πλοίου.
  • Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου ναυτιλιακής εταιρείας, με το γνήσιο της υπογραφής του θεωρημένο από αρμόδια Υπηρεσία η Τράπεζα , που θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου στο υπό θεώρηση πιστοποιητικό θαλάσσιας Υπηρεσίας .

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.