Αρχική Ναυτιλιακά νέα Καταβολή επιδόματος ασθενείας – Οίκος Ναύτου.

Καταβολή επιδόματος ασθενείας – Οίκος Ναύτου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Π.Δ. 894/81(άρθρο 19, παρ.2)
Π.Δ. 296/85(άρθρο 17,παρ.1 και 2)
Π.Δ. 8/2005 (άρθρο 7, παρ.3)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1) Να είναι άμεσα ασφαλισμένος
2) Ο χρόνος νοσηλείας και αδείας πρέπει να είναι μεγαλύτερος του μηνός.
3) Τα νοσήλια να καλύπτονται από τον Ασφαλιστικό φορέα του ασφαλισμένου, δηλαδή , όχι με δαπάνες του ιδίου του ναυτικού ή της εταιρείας.
4) Από την τελευταία απόλυση πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας μήνας αλλά όχι διάστημα πέραν του εξαμήνου.
5) Η καταβολή του επιδόματος μπορεί να ισχύει επί 6 μήνες, εφόσον ο θεράπων ιατρός του Νοσοκομείου ή Κλινικής βεβαιώνει ή ανανεώνει την άδεια ασθενείας του ναυτικού.
6) Να μην είναι δικαιούχος επιδόματος ανεργίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο δικαιούχος, είναι:
1) Ναυτικό φυλλάδιο( θεωρημένο φωτοαντίγραφο της σελίδας με τα στοιχεία του ναυτικού και της σελίδας της τελευταίας απόλυσης)
2) Βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο(θεωρημένα φωτοαντίγραφα της σελίδας με τα στοιχεία και της σελίδας με την τελευταία θεώρηση του ασφαλιστικού δικαιώματος)
3) Ιατρική γνωμάτευση από το φορέα νοσηλείας (με το γνήσιο της υπογραφής) με το διάστημα νοσηλείας καθώς και το χρόνο της αναρρωτικής αδείας (συνολικά έως 6 μήνες) 4) Εξιτήριο Νοσοκομείου ή Κλινικής
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(εγγάμου ή αγάμου) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν εις διπλούν. Αφού γίνει ο έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών και μετά από γνωμάτευση της Υγειονομικής Υπηρεσίας , εκδίδεται απόφαση πληρωμής.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
1) Έγγαμος: 400€
2) Άγαμος : 320€

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στην αρχή εκάστου έτους με απόφαση ΔΣΟΝ και έγκριση του Υπουργείου. Η επιδότηση γίνεται κατά την διάρκεια της αναρρωτικής άδειας. Η συχνότητα καταβολής: μηνιαία καταβολή και αφορά τα δεδουλευμένα μέχρι την λήξη της αναρρωτικής άδειας ή μέχρι την προηγουμένη της ναυτολόγησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here