Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Εισαγωγή στη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006)

Εισαγωγή στη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006)

Η Διεθνής Σύμβαση

Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006) υιοθετήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) κατά τη 94η Διεθνή Ναυτιλιακή Διάσκεψη στις 23 Φεβρουαρίου του 2006, στη Γενεύη. Η Σύμβαση έχει σαν πρωταρχικό στόχο να

καθορίσει τα δικαιώματα των ναυτικών και τους όρους αξιοπρεπούς εργασίας. Με την MLC 2006 τίθενται οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία, και την ευημερία όλων των ναυτικών.

Η διαδικασία διαβούλευσης

της Σύμβασης ξεκίνησε το 2001 ανάμεσα σε περισσότερους από 100 εκπροσώπους πλοιοκτητών και ναυτικών για να καταλήξει στο τελικό κείμενο του 2006. Ύστερα από αυτή τη 5ετή διαδικασία διαβουλεύσεων, στην οποία συμμετείχαν και οι κυβερνήσεις, η ΔΣ MLC 2006 υιοθετήθηκε από 300 και άνω αντιπροσωπείες το Φεβρουάριο του 2006 στη Γενεύη. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρχε ούτε μία αρνητική ψήφος κατά της νέας Σύμβασης.

Η σημασία της Σύμβασης είναι πολύ μεγάλη λόγω του μεγάλου όγκου του δια θαλάσσης εμπορίου που έχει σαν αποτέλεσμα τον μεγάλο αριθμό ναυτικών (πάνω από 1 εκ. παγκοσμίως) που δουλεύουν στα πλοία, αποτελώντας το σημαντικότερο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Η ΔΣ MLC 2006 αποτελεί τον τέταρτο πυλώνα του διεθνούς νομικού πλαισίου για ποιοτική ναυτιλία. Οι άλλες τρεις συμβάσεις είναι η ΔΣ για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS), η ΔΣ για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (STCW) και η ΔΣ για τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης (MARPOL).

Table-four-pillars-big

Η ΔΣ MLC 2006

ενοποιεί και ενσωματώνει περισσότερα από 68 διεθνή πρότυπα και συμβάσεις που σχετίζονται με τον ναυτιλιακό τομέα τα οποία έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία 80 και πλέον χρόνια. Με την εφαρμογή της ΔΣ MLC 2006 παρέχεται, για πρώτη φορά, ένα ενιαίο νομικό μέσο στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας και τίθενται, ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Η Σύμβαση καθορίζει τα δικαιώματα των ναυτικών για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και στοχεύει στην ομοιόμορφη εφαρμογή σε παγκόσμια κλίμακα.

Γενικά, απώτερος σκοπός της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006) όταν θα τεθεί σε ισχύ είναι να διασφαλίσει ότι :

  • Όλοι οι ναυτικοί – ανεξαρτήτως εθνικότητας – οι οποίοι εργάζονται σε πλοίο (οποιασδήποτε σημαίας) στο οποίο εφαρμόζεται η ΔΣ MLC 2006, θα έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης καθώς και τη δυνατότητα να απευθύνουν τις ανησυχίες τους στην περίπτωση εκείνη που οι συνθήκες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της Σύμβασης.
  • Οι κυβερνήσεις και οι πλοιοκτήτες δεσμεύονται να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για τους ναυτικούς, συμβάλλοντας με αυτόν το τρόπο στην προστασία ενάντια στον αθέμιτο ανταγωνισμό από πλοία που δεν πληρούν της προϋποθέσεις της ΔΣ MLC 2006.
  • Θα υπάρχουν μηχανισμοί να διασφαλίσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ότι οι απαιτήσεις της ΔΣ MLC 2006 τηρούνται ακόμα και σε πλοία νηολογημένα σε χώρες οι οποίες δεν επικυρώνουν τη Σύμβαση.

Παρακάτω θα βρείτε τις δημοσιεύσεις σχετικά με την ΔΣ MLC 2006 που έχουμε παρουσιάσει στο LogBook.gr.

Κανονισμοί 1.1-1.3, Ελάχιστο Όριο Ηλικίας, Ιατρικό πιστοποιητικό, Εκπαίδευση και Προσόντα

Κανονισμός 1.4-Ναυτολόγηση και Εύρεση Εργασίας

Κανονισμός 2.1-Συμβάσεις Εργασίας Ναυτικών

Κανονισμός 2.2 – Μισθοί

Κανονισμός 2.3 – Ώρες Εργασίας και Ώρες Ανάπαυσης

Κανονισμός 2.4 – Δικαίωμα Άδειας

Κανονισμός 2.5 – Παλιννόστηση

Κανονισμός 2.6 – Αποζημίωση Ναυτικού σε Περίπτωση Απώλειας ή Βύθισης Πλοίου

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here