Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση E-Learning ναυτιλιακά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

E-Learning ναυτιλιακά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

E-Learning ναυτιλιακά

E-Learning ναυτιλιακά Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 από τον ΕΟΠΠΕΠ με ειδικό κωδικό αριθμό: 12151701) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Ε.Κ.Π.Α.) λειτουργεί από το 2001 παρέχοντας προγράμματα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διασυνδέουν τη θεωρητική και ακαδημαϊκή με την πρακτική και εφαρμοσμένη γνώση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Όλα τα νέα προγράμματα που αναπτύσσονται, σχεδιάζονται με γνώμονα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ζητούνται στην αγορά εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού επαγγελματικού προφίλ.

Τα προγράμματα διεξάγονται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου και απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικιακής ομάδας που είτε ξεκινούν σήμερα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε εργάζονται ήδη ως στελέχη σε επιχειρήσεις και ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, είτε επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να μετακινηθούν σε άλλο κλάδο.

Τα προγράμματα διεξάγονται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης ή Eπιμόρφωσης.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συνοπτικές πληροφορίες για τα προγράμματα της ναυτιλιακής κατεύθυνσης :

asdntitled

Η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά προϋποθέτει εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here