Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Δ.Σ. STCW Manila 2010 τι ορίζει όλες οι Τροποποιήσεις.

Δ.Σ. STCW Manila 2010 τι ορίζει όλες οι Τροποποιήσεις.

Παρακάτω θα δείτε όλες τις τροποποιήσεις της Δ.Σ. STCW Manila ποιες είναι άραγε και ανανεώνω όλα μου τα πιστοποιητικά?

Οι τροποποιήσεις της Σύμβαση STCW Manila 2010 εγκρίθηκαν στις 25 Ιουνίου του 2010, σημειώνοντας σημαντική αναθεώρηση της σύμβασης. Οι τροποποιήσεις έχουν τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012, με στόχο την αξιοποίηση της Σύμβασης και του Κώδικα, δεδομένου ότι είχαν αρχικά εγκριθεί για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που αναμένεται να προκύψουν στο μέλλον.

Μεταξύ των τροπολογιών που εγκρίθηκαν, υπάρχουν μια σειρά από σημαντικές αλλαγές σε κάθε κεφάλαιο της Σύμβασης και του Κώδικα, συμπεριλαμβανομένων:

 • Βελτιωμένα μέτρα για την πρόληψη δόλιων πρακτικών που σχετίζονται με πιστοποιητικά ικανότητας και την ενίσχυση της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Αναθεωρημένες απαιτήσεις σχετικά με τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης καθώς και νέες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση χρήσης ναρκωτικών ουσιών και κατάχρησης αλκοόλ, καθώς και ενημερωμένα ιατρικά πρότυπα καταλληλότητας για τους ναυτικούς.
 • Νέες απαιτήσεις πιστοποίησης.
 • Νέες απαιτήσεις σχετικά με την κατάρτιση της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως οι ηλεκτρονικοί χάρτες και τα συστήματα πληροφοριών (ECDIS).
 • Νέες απαιτήσεις για εκπαίδευση, στην πρόληψη ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της κατάρτισης στην ηγεσία και την ομαδική εργασία.
 • Νέες απαιτήσεις κατάρτισης και πιστοποίησης των ηλεκτροτεχνιτών αξιωματικών.
 • Απαιτήσεις επάρκειας προσόντων του προσωπικού που υπηρετούν στο σκάφος σε όλα τα είδη των δεξαμενόπλοιων, συμπεριλαμβανομένων των νέων απαιτήσεων για το προσωπικό που υπηρετεί σε πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου.
 • Νέες απαιτήσεις για εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, καθώς και διατάξεις για να εξασφαλιστεί ότι οι ναυτικοί είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίσουν, τυχόν επιθέσεις από πειρατές.
 • Εισαγωγή της σύγχρονης μεθοδολογίας κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Νέες οδηγίες για την κατάρτιση του προσωπικού που υπηρετούν σε πλοία που πλέουν σε πολικές περιοχές.
 • Νέα καθοδήγηση της κατάρτισης για το προσωπικό λειτουργίας Dynamic Positioning Systems.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here