Αρχική Ναυτιλία Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων

Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων

Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων

Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων είναι Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π), η οποία υπάγεται διοικητικά στον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων, εδρεύει στον Πειραιά και έχει τις παρακάτω , εν συντομία, αρμοδιότητες:

1.-Τον χειρισμό θεμάτων τακτικών επιθεωρήσεων των υπό ελληνική σημαία πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων στα θεματικά πεδία της κατασκευής, μηχαν/λογικού εξοπλισμού, πρόληψης ρύπανσης και φορτίων, ναυτιλιακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, σωστικών μέσων, πυροπροστασίας, ενδιαίτησης – υγιεινής.

2.- Την θεώρηση ή ανανέωση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών ασφαλείας και αδειών λειτουργίας των πλοίων.

3.- Την διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων σε πλοία, μετά από βλάβη ή ζημία

4.- Την κατηγοριοποίηση των θαλασσίων διαδρομών των πλοίων σε θέματα ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων

5.- Τον χειρισμό θεμάτων εξοπλισμού πλοίων που αφορούν στην προστασία του πληρώματος των ελληνικών πλοίων.

6.-Την παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θεμάτων που αφορούν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Δ/νσης και την συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την προώθηση θεμάτων νομοθετικής ενσωμάτωσης των διεθνών απαιτήσεων.

7.-Τον έλεγχο σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ ,του παρεχόμενο έργου της παρακολούθησης, επιθεώρησης και πιστοποίησης των ελληνικών πλοίων εκ μέρους των Αναγνωρισμένων Οργανισμών , στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που τους έχει παρασχεθεί ,από την Ελληνική Πολιτεία.

Στελεχώνεται με επιστημονικό και τεχνικά καταρτισμένο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό , τεχνικών ειδικοτήτων (Ναυπηγοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Πλοίαρχοι-Μηχανικοί Ε.Ν) και οι οποίοι εργάζονται ως επιθεωρητές εμπορικών πλοίων στα ανάλογα θεματικά πεδία-τμήματα.

Γ) Πέραν των ανωτέρω η Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων εποπτεύει ένα δίκτυο Τοπικών Κλιμακίων επιθεωρήσεων Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π) που εδρεύουν στις Λιμενικές Αρχές της χώρας ,όπου εξυπηρετούνται τα πλοία που ελλιμενίζονται και δραστηριοποιούνται σε λιμένες της περιφέρειας.

ΠΗΓΗ: www.yen.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here