Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β στο ΚΕΣΕΝ

Απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β στο ΚΕΣΕΝ

Απόκτηση διπλώματος

Απόκτηση διπλώματος. Ο κάθε υποψήφιος προς φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ για την απόκτηση του διπλώματος πλοιάρχου Β τάξης εγγράφεται σε έναν εκ των τριών κύκλων σπουδών με την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 1/3 της συνολικής
απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση αυτού του διπλώματος. Για τον επόμενο κύκλο θα πρέπει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 2/3 της συνολικής απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας και τέλος δικαίωμα εγγραφής στον τρίτο και
τελευταίο κύκλο έχουν όσοι συμπλήρωσαν όλη την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία καθώς κρίθηκαν ικανοί κατά την υγειονομική εξέταση (Απαιτείται εξέταση υγειονομικής καταλληλότητας, η διαδικασία αυτής μέχρι την έκδοση του δικαιολογητικού διαρκεί έως και 10 ημέρες).

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Αίτηση του υποψηφίου. ( Η οποία παραλαμβάνεται από την γραμματεία ή κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας, σας την στέλνουμε ηλεκτρονικά).
  2. Πιστοποιητικό (παραπεμπτικό) από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος) όπου θα βεβαιώνεται ότι ο ναυτικός έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος και στο οποίο να φαίνεται επίσης, η θαλάσσια υπηρεσία του μετά την απόκτηση του προηγούμενου διπλώματος.
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)
  4. Φωτοτυπία της σελίδας Ναυτικού Φυλλαδίου, όπου υπάρχει η τελευταία απόλυσή του.
  5. Φωτοτυπία στοιχείων Ναυτικού Φυλλαδίου (σελίδες 1-4-5)
  6. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Ναυτικής Ικανότητας Γ’ Τάξης (Δίπλωμα Γ Πλοιάρχου).

Σύμφωνα με τον κανονισμό ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι απολυμένος να έχει προσκομίσει την απόλυσή του και μέχρι το τέλος της φοίτησής του να παραμείνει απολυμένος. Επίσης Υποψήφιοι που βρίσκονται κατά την περίοδο των εγγραφών μακριά από την πόλη, στην οποία εδρεύει το ΚΕΣΕΝ, μπορούν να ζητούν εγγραφή με συστημένη επιστολή ή φαξ ή e-mail ή τηλεγράφημα. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων.

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα μαθημάτων για την απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου Β για το 2017.

20/12/2016 έως 16/02/2017
01/03/2017 έως 21/04/2017
04/05/2017 έως 16/06/2017

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής και κατατίθενται σε φωτοαντίγραφα, θα ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους ή θα αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here