Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Μεθοδολογία Αναγραφής Βιβλιογραφίας

Μεθοδολογία Αναγραφής Βιβλιογραφίας

Επειδή ο καιρός πλησιάζει και όλοι οι σπουδαστές πρέπει ήδη να έχουν προχωρήσει στην συγγραφή των πτυχιακών τους εργασιών. Έτσι σκέφτηκα να σας υποδείξω μια μεθοδολογία αναγραφής βιβλιογραφίας.

Λόγω των επιμέρους θεμάτων που μπορεί να αναπτυχθούν στις εργασίες σας, καθίσταται σημαντική η αναζήτηση επιμέρους πληροφοριών στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την διάρκεια συγγραφής σας πλήθος βιβλίων, επιστημονικών άρθρων, υφιστάμενων εργασιών –διπλωματικών, πτυχιακών, ερευνητικών και θέσεων, αλλά και πηγών του διαδικτύου. Όπως είναι προφανές το παραπάνω υλικό θα πρέπει κατά τρόπο ουσιαστικό να εμφανίζει την πηγή προέλευσής του. Για αυτόν τον σκοπό πρέπει να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη μεθοδολογία αναγραφής της βιβλιογραφίας που θα χρησιμοποιήσετε τόσο από δευτερογενείς πηγές όσο και από ανασκόπηση αυτών.

Μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους αναγραφής βιβλιογραφίας είναι αυτή του συστήματος της M.L.A. –Modern Language Association- που υιοθετείται στις περισσότερες έρευνες και εργασίες που εκπονούνται σε ακαδημαϊκό επίπεδο καθώς και σε papers που δημοσιεύονται σε καταξιωμένα περιοδικά του ακαδημαϊκού χώρου. Είναι δε άξιο μνείας ότι ο κατάλογος της Emerald συνιστά την χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου,  καθώς θεωρείται η πιο αξιόπιστη για την απεικόνιση των δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί από άλλες πηγές.

Επί της ουσίας, η χρήση του συστήματος M.L.A. και συγκεκριμένα της 6ης έκδοσης ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία απεικόνισης βιβλιογραφίας:

  1. Επώνυμο & Αρχικά Συγγραφέα,
  2. τίτλος βιβλίου πιθανώς με υπογραμμισμένα γράμματα,
  3. αριθμός Έκδοσης,
  4. τόπος Έκδοσης,
  5. εκδότης και
  6. έτος Έκδοσης

Στης εργασίες σας λοιπόν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παραπάνω σύστημα διατηρώντας όμως την διευρυμένη κεφαλαιακή χρήση του. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του κάθε κεφαλαίου θα υπάρχει η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε διαχωρισμένη σε περιοδικά και βιβλία, ελληνικά και  ξενόγλωσσα. Επίσης στο τέλος όλης της εργασίας σας θα παρατίθενται συνοπτικά και ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά όλα τα βιβλία και περιοδικά που χρησιμοποιήθηκαν στα επιμέρους κεφάλαια. Προσέτι, σε κάθε κεφάλαιο θα υπάρχουν υποσημειώσεις με αντίστοιχες επεξηγήσεις, κυρίως των επιμέρους ορισμών ή άλλων σημείων που κρίνονται απαραίτητα. Τέλος, όποια χρήση σχημάτων, σχεδιαγραμμάτων ή και εικόνων έγινε από πηγές βιβλιογραφίας θα συνοδεύεται με την αντίστοιχη υπόδειξη υποσημείωσης έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση της χρήσης υλικού.
Βασιλόπουλος Δημήτριος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here