Αρχική Δημοφιλή Άρθρα Αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων των πλοίων

Αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων των πλοίων

Τι φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας

Αλλαγές στον τρόπο ελέγχου των πλοίων, με όριο ηλικίας στα δεξαμενόπλοια, φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Το νομοσχέδιο πρόκειται να συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αλλά μέχρι να φτάσει στην ολομέλεια, δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές σε επιμέρους σημεία του.
Ο υπουργός Ναυτιλίας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, την Παρασκευή είχε κάνει λόγο για νομοσχέδιο «με πάρα πολλές παρεμβάσεις και με λογική σύγκρουσης με συμφέροντα».
Με το νομοσχέδιο, καταργείται η διαδικασία με την οποία χορηγούνταν παρατάσεις στα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας των πλοίων, η οποία κρίνεται πλέον ως «ασαφής».
Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με το σύστημα εποπτείας των πλοίων, και μεταξύ άλλων, «ορίζεται ότι από 30-9-2018 και εφεξής, και μόνο για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί από το αρμόδιο υπουργείο στους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες), πάει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον κλάδο ελέγχου πλοίων (ΚΕΠ), τις λιμενικές αρχές καθώς και τα τοπικά κλιμάκια επιθεώρησης πλοίων, και εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες). Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι μνημονευόμενοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις».

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, απαγορεύεται από 1-1-2018 η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες που έχουν συμπληρώσει ηλικία 50 ετών, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσης.
Η ίδια απαγόρευση προβλέπεται, από 1 – 1 – 2019 και 1 – 1 – 2022, για πλοία ηλικίας 40 και 30 ετών αντίστοιχα. Από την 1η Ιανουαρίου του 2018 και μέχρι τις ημερομηνίες αυτές, κάθε πλοίο που έχει συμπληρώσει ηλικία 20 ετών, θα μπορεί να διακινεί καύσιμα ναυτιλίας, μονάχα εφόσον ικανοποιούνται πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα.
Επιπροσθέτως, απαγορεύεται στο εξής στους νηογνώμονες να απασχολούν στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Ναυτιλίας, που δεν έχει συμπληρώσει τρία χρόνια από την συνταξιοδότησή του, ή την – με οποιονδήποτε τρόπο – αποχώρησή του από την υπηρεσία του. Η παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης, θα επιφέρει ανάκληση της εξουσιοδότησης του νηογνώμονα.

Με το νομοσχέδιο καθιερώνεται η είσοδος στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή με πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ ρυθμίζονται χρόνια προβλήματα του προσωπικού του, καθώς και του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Ναυτιλίας. Καθιερώνεται επίσης, «αξιοκρατικός τρόπος» μεταθέσεων, αποσπάσεων με κριτήρια, αντικειμενικά, κοινωνικά και υπηρεσιακά.

Παράλληλα, εξορθολογίζεται και προσαρμόζεται στη διεθνή νομοθεσία το τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων (δηλαδή τέλος παραμονής και πλόων πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών), ανάλογα με το μήκος τους, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις στην πλοηγική υπηρεσία και προωθείται η μείωση ηλικίας των πλοηγών.

Επιπλέον τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Ν. 2932/2001 σχετικά με τις προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας:

 Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων παρέχεται η δυνατότητα στον υπουργό Ναυτιλίας «για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών», να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με φορείς του δημόσιου τομέα (δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις κλπ), διάρκειας ενός έως πέντε έτη, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών. Επιπλέον, οι πλοιοκτήτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση, πριν από την έναρξη δρομολογίων την κάθε δρομολογιακή περίοδο, να έχουν εξοφλήσει τους βασικούς μισθούς και επιδόματα του πληρώματος του πλοίου, καθώς και τις αναλογούσες εισφορές. Σε ενδεχόμενη παράβαση των υποχρεώσεων αυτών, μπορεί να επιβληθεί ακόμα και η απαγόρευση απόπλου, που αίρεται μονάχα εφόσον εξοφληθούν οι οφειλόμενοι μισθοί και επιδόματα.

Πηγή: http://www.dealnews.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here