Αρχική Ναυτιλιακά νέα Αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΕΝ Οινουσσών – Σύρου – Χίου

Αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΕΝ Οινουσσών – Σύρου – Χίου

Το υπουργείο ναυτιλίας θα προβεί στην αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού για της Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών – Σύρου – Χίου. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι βάση των προδιαγραφών της νέας τροποποιημένης ΔΣ Manila 2010 και είναι ο εξής:

  1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ RADAR ARPA ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ για την ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ προυπολογισμού 320.000,00 €
  2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ RADAR ARPA ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ προυπολογισμού 320.000,00 €
  3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ προυπολογισμού 180.000,00 €
  4. : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ προυπολογισμού 158.974,36 €
  5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ προυπολογισμού 201.367,52 €
  6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ προυπολογισμού 169.572,65 €
  7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ προυπολογισμού 148.376,07 €
  8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – PLC για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ προυπολογισμού 63.589,74 €
  9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ προυπολογισμού 68.888,89 €

Προκειμένου αυτές να ενσωματωθούν στον ανοικτό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από το ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.630.769,24 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη διαμόρφωση των Τεχνικών προδιαγραφών του έργου, ο Φορέας μας εφαρμόζει τη δυνατότητα που προβλέπει το άρθρο 46 και 47 του ν. 4412/2016 περί διεξαγωγής διαβούλευσης με την αγορά για την αποτύπωσή τους με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές διαμορφωθείσες προδιαγραφές συνυποβάλλονται με το τεύχος Διακήρυξης στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για λήψη θετικής γνώμης σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 και 41 της αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργικής απόφασις συστήματος διαχείρισης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here