Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Προϋποθέσεις απόκτησης διπλώματος Πλοιάρχου Γ’ τάξης Ε.Ν.

Προϋποθέσεις απόκτησης διπλώματος Πλοιάρχου Γ’ τάξης Ε.Ν.

Προϋποθέσεις απόκτησης διπλώματος

Παρακάτω θα βρείτε τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος για την απόκτηση του διπλώματος πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. καθώς και στο τέλος του άρθρου αναφέρεται το κόστος της διαδικασίας.

Ο ναυτικός θα πρέπει:

 • Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός – Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη θαλάσσια υπηρεσία ).
 • Να έχει συμπληρώσει το 20 έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος.
 • Να είναι στρατολογικά εντάξει.
 • Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
 • Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ΄ υποτροπήν ή μείζονα του εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
 • Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
 • Κάτοχοι διπλώματος Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)Πλοιάρχων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής του εξωτερικού ή Πρόσθετης Διαδοχικής Εκπαίδευσης (ΠΡΟ.Δ.Ε.) Πλοιάρχων και θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 12 μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ.
 • Κάτοχοι πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.) ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Πλοιάρχων Γ’ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. και θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 24 μηνών από την οποία 12 μήνες σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. κατευθυνόμενης εκπαίδευσης και η υπόλοιπη σε πλοία πάνω από 500 ο.χ.
 • Κάτοχοι πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περιπτ. γ΄ του ν.2009/92 (Α 18) των Τ.Ε.Ε. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό Τμήμα εκπαίδευσης Πλοιάρχων Γ΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. και θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 36 μηνών από την οποία 12 μήνες σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. κατευθυνόμενης εκπαίδευσης και η υπόλοιπη σε πλοία πάνω από 500 ο.χ.
 • Οι κάτοχοι διπλωμάτων Πρακτικών Πλοιάρχων και Πρακτικών Μηχανικών Ε.Ν. δύνανται να αποκτήσουν μη προαγωγικά διπλώματα Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ΄ τάξης Ε.Ν. αντίστοιχα, εφόσον πληρούν της παρακάτω προϋποθέσεις:

  προϋποθέσεις

  1. είναι εν ενεργεία ναυτικοί, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ΚΔΝΔ
  2. κατέχουν Πιστοποιητικό Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων, ή έχουν θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Διακυβέρνησης πλοίων χωρητικότητας άνω των 75 ολική χωρητικότητα (ο.χ.) ή Διεύθυνσης ή Προσωπικού Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 200 KW, αντίστοιχα, ή Αξιωματικού Φυλακής Γεφύρας-Μηχανής καθώς και Προσωπικού Καταστρώματος, διάρκειας ενός (1) έτους από την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος. Η εν λόγω υπηρεσία μειώνεται κατά έξι (6) μήνες για όσους έλαβαν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος των από 01/01/1996 και μετέπειτα.

 • Οι κάτοχοι διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Πλοιάρχων Γ΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. και θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 12 μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΚΟΣΤΟΣ:
• Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
• Απόδειξη καταβολής παραβόλου χαρτοσήμου 15 ΕΥΡΩ
• Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ
• Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 5,50 ΕΥΡΩ

Καλές θάλασσες!!!!

Διαβάστε Επίσης: Απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Α’ τάξης Ε.Ν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here