Αρχική Ναυτιλία Πίνακες κρίσης Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Πίνακες κρίσης Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Πίνακες κρίσης Ανωτάτων Αξιωματικών

Πίνακες κρίσης Βάση του προεδρικού διατάγματος στις 18-03-2016 Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συνέταξε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 18 Μαρτίου 2016 πρακτικό του, ως ακολούθως:

Για Υποναυάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Π ί ν α κ α ς Α’ «Διατηρητέων»
1. Κλιάρης Θεόδωρος
2. Μπαρκάτσας Γεώργιος

Π ί ν α κ α ς Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
1. Καραγεωργόπουλος Ιωάννης

Για Υποναύαρχο Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό:
Π ί ν α κ α ς Α’ «Διατηρητέων»
1. Ζήκας Ιωάννης

Για Αρχιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Π ί ν α κ α ς Α’ «Διατηρητέων»
1. Πάππος Αντώνιος
2. Βιδάλης Αντώνιος
3. Ιωαννίδης-Μάρκου Ιωάννης
4. Παρασκευάς Παναγιώτης
5. Ζαφειρίου Χρήστος
6. Γκώνιας Κωνσταντίνος
7. Ντούνης Αθανάσιος
8. Σεφεριάδης Γεώργιος
9. Πραβίτας Φώτιος
10. Σπανός Νικόλαος
11. Μοίρας Παναγιώτης
12. Αϊβαλιώτης Χαράλαμπος
13. Καλογείτων Σταμάτιος
14. Αργυρίου Ιωάννης
15. Λεοντάρας Κωνσταντίνος
16. Μαργωμένος Εμμανουήλ

Για Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό:
Π ί ν α κ α ς Α’
«Διατηρητέων»
1. Κατωπόδης Αναστάσιος

α) Απονέμεται ο βαθμός του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία στον Αντιναύαρχο – Επίτιμο αρχαιότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Χονδρονάσιο Αθανάσιο του Αποστόλου (Α.Μ. 729), κατόπιν της από 18 Μαρτίου 2016 απόφασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016.

β) Απονέμεται ο βαθμός του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία στον Αντιναύαρχο – Επίτιμο νεότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Πατρινό Νικόλαο του Ανδρέα (Α.Μ. 743), κατόπιν της από 18 Μαρτίου 2016 απόφασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016.

γ) Προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα (30) ημέρες, ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής:
1. Καραγεωργόπουλος Ιωάννης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here