Αρχική Πρόγραμμα σπουδών ΚΕΣΕΝ για τους Μηχανικούς Α’ και Β’ σύμφωνα με την νέα STCW (Manila 2010) CEN2

CEN2

CEN1
CEN3

Προβολή στο LogBook.gr

Αν επιθυμείτε να προβληθείτε στο LogBook.gr, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@logbook.gr.