Αρχική Πρόγραμμα σπουδών ΚΕΣΕΝ για τους Μηχανικούς Α’ και Β’ σύμφωνα με την νέα STCW (Manila 2010) CEN1

CEN1

CEN
CEN2

Προβολή στο LogBook.gr

Αν επιθυμείτε να προβληθείτε στο LogBook.gr, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@logbook.gr.