Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Πρόγραμμα σπουδών ΚΕΣΕΝ για τους Μηχανικούς Α’ και Β’ σύμφωνα με την...

Πρόγραμμα σπουδών ΚΕΣΕΝ για τους Μηχανικούς Α’ και Β’ σύμφωνα με την νέα STCW (Manila 2010)

Πρόγραμμα σπουδών ΚΕΣΕΝ

Παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών – μαθήματα για τους κύκλους σπουδών των μηχανικών Α’ και Β’ τάξης καθώς και τι ισχύει για αυτούς που έχουν ήδη παρακολουθήσει κύκλο σπουδών με το προηγούμενο καθεστώς.

CEN

(Θ) : Θεωρία      (Ε) : Εργαστήρια

Όσοι υποψήφιοι Μηχανικοί Α’ Τάξης, είτε έχουν περατώσει τη φοίτησή τους σε έναν τουλάχιστον κύκλο σπουδών για την απόκτηση του αντίστοιχου Διπλώματος είτε εγγράφονται για πρώτη φορά, φοιτούν στο νέο κύκλο σπουδών.

Σχετικά με την χορήγηση παραπεμπτικού φοίτησης στο ΚΕΣΕΝ από το ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Δ’ οι υποψήφιοι Μηχανικοί Α’ τάξης για να φοιτήσουν στο ΚΕΣΕΝ πρέπει να έχουν πραγματική θαλάσσια υπηρεσία 35 μήνες. Εξαίρεση αποτελούν, οι υποψήφιοι Πλοίαρχοι Α’ τάξης που κατά τα προηγούμενα εκπαιδευτικά έτη έχουν παρακολουθήσει στο ΚΕΣΕΝ ένα κύκλο σπουδών για απόκτηση Διπλώματος Α’ Τάξης, στους οποίους χορηγείται εκ νέου παραπεμπτικό με θαλάσσια υπηρεσία που ίσχυε πριν την εφαρμογή του νέου κανονισμού σπουδών.

Παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών – μαθήματα για τον κύκλο του μηχανικού Β’ τάξης.

CEN1

CEN2

CEN3

(Θ) : Θεωρία      (Ε) : Εργαστήρια

  • Υποψήφιοι Μηχανικοί Β’ Τάξης που έχουν παρακολουθήσει τον εισαγωγικό κύκλο σπουδών του παλαιού κανονισμού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τους υποχρεωτικούς κύκλους σπουδών Β’, Γ’ υποψηφίων Μηχανικών Β’ τάξης του νέου κανονισμού.
  • Υποψήφιοι Μηχανικοί Β’ Τάξης που έχουν παρακολουθήσει τον Α’ κύκλο σπουδών του παλαι­ού κανονισμού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τους υποχρεωτικούς κύκλους σπουδών Α’, Γ’ υποψηφίων Μηχανικών Β’ τάξης του νέου κανονισμού.
  • Υποψήφιοι Μηχανικοί Β’ Τάξης που έχουν παρακολουθήσει τον Β’ κύκλο σπουδών του παλαιού κανονισμού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τους υποχρεωτικούς κύκλους σπουδών Α’, Β’ υποψηφίων Μηχανικών Β’ τάξης του νέου κανονισμού.

Σχετικά με την χορήγηση παραπεμπτικού φοίτησης στο ΚΕΣΕΝ από το ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Δ’ οι υποψήφιοι Μηχανικοί Β’ τάξης φοιτούν στο ΚΕΣΕΝ με τις ίδιες προϋποθέσεις που ι­σχύουν μέχρι σήμερα και θα ισχύουν και με το νέο Κανονισμό Σπουδών.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here