Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια της Ελλαδος

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια της Ελλαδος

Κατατακτήριες εξετάσεις. Σε αυτό το άρθρο θέλω να επισημάνω μετά από έρευνα Ελληνικά πανεπιστήμια που δέχονται και απόφοιτους ακαδημιών εμπορικού ναυτικού, δεν θα αναφέρω δημοσίως τα ονόματα των πανεπιστημίων, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε από το μενού της σελίδας επικοινωνία να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες

Δικαίωμα συμμετοχής,

ανεξαρτήτως τμήματος επιλογής έχουν οι κάτωθι πτυχιούχοι:
Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών (Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών ΚΑΤΕΕ, Στελεχών Επιχειρήσεων, Διοίκησης Νοσοκομείων, Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Δοκίμων Πλοιάρχων, Εμπορικού Ναυτικού και Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών)  Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Τ.Ε.Ι  Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου σπουδών
(Πτυχιούχοι της Σχολής Αστυφυλάκων, Των Ανωτέρων Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Α.Κ.Ε.), της Ανωτέρας Σχολής Κοινωνικής Εργασίας Διακονισσών της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ανωτέρας Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, οι Πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ειδικότητας Πλοιάρχου, Ανωτέρων Σχολών Δοκίμων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού , Πρωην Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού με πτυχίο ισότιμο προς τα πτυχία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ειδικότητας Πλοιάρχου, Πτυχιούχοι Ανωτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Κρήτης.)

Δικαιολογητικά που πρέπει απαραίτητα να φέρει ο υποψήφιος σπουδαστής ώστε να
κάνει την αίτηση είναι:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου (από την Γραμματεία)
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
γ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Οι υποψήφιοι , για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο ,είναι υποχρεωμένοι να δώσουν 3 στον αριθμό μαθήματα .Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται από το πανεπιστήμιο και ανακοινώνονται κάποιο χρονικό διάστημα περίπου 2-3 μηνών πριν την εξέταση τους .Βέβαια τα μαθήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τν επιλογή του τμήματος κατάταξης .Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εγγράφονται αυτόματα και ορίζεται ως εξάμηνο τους το Ά Εξάμηνο του εκάστοτε τμήματος.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Απόφοιτοι της σχολής επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να περάσουν σε σχολές τις ΑΕΝ?

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here