Αρχική Ναυτιλιακά νέα Η σκληρή πραγματικότητα για συνταξιοδότηση από τους απόμαχους της θάλασσας.

Η σκληρή πραγματικότητα για συνταξιοδότηση από τους απόμαχους της θάλασσας.

Παραθέτουμε παρακάτω ανάλυση σχετικά με το ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς των ελλήνων Ναυτεργατών καθώς και την σύγκρισή του με τις επικείμενες αλλαγές σύμφωνα με το σχέδιο νόμου Κατρούγκαλου όπως επίσης και τις συνέπειες που παράγει αυτό για τα ασφαλιστικά δικαιώματα και το ύψος των συντάξεων των Ναυτικών.
Για την συνταξιοδότηση των ναυτικών με τις διατάξεις που ήδη υπάρχουν σήμερα και αφορούν τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Ο ναυτικός για να λάβει σύνταξη γήρατος από το Ν.Α.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, πρέπει:
να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 52 ετών,
να έχει συνθετική υπηρεσία τουλάχιστον 15 έτη
και η ηλικία μαζί με τη συνθετική υπηρεσία να δίνουν τον αριθμό 72 τουλάχιστον.
Οι χρόνοι που λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση της 15ετίας υπολογίζονται ως ακολούθως:
Η αμιγώς ναυτική υπηρεσία υπολογιζόμενη σε 30 ημέρες μηνιαίως ως ανώτατο όριο.
η άδεια που αντιστοιχεί στην οικεία κατηγορία πλοίου
Οι χρόνοι από τις πάσης φύσεως εξαγορές
Οι ανωτέρω υπηρεσίες προσαυξάνονται με ειδικούς συντελεστές προσαύξησης, ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας και την κατηγορία πλοίου.
Για παράδειγμα στις κυριότερες κατηγορίες πλοίων η συνθετική θαλάσσια υπηρεσία υπολογίζεται ως εξής:

Ετήσια υπηρεσία σε Δ/Ξ άνω των 501 κοχ κατ’ ανώτατο όριο:

12 μήνες χ 30 ημέρες= 360

12 μήνες χ 8 ημέρες άδεια = 96

456 ημέρες χ 1,154 (συντελεστής προσαύξησης) = 526,2

Δηλαδή, ποσοστιαία αύξηση του συνολικού ετήσιου χρόνου κατά 46,17% και σε απόλυτους αριθμούς από 360 ημέρες σε 526 ημέρες.

Ετήσια υπηρεσία σε Φ/Γ άνω των 501κοχ κατ’ ανώτατο όριο:

12 μήνες χ 30 ημέρες= 360

12 μήνες χ 8 ημέρες άδεια = 96 456 ημέρες χ 1,111 (συντελεστής προσαύξησης) = 506,6

Δηλαδή, ποσοστιαία αύξηση του συνολικού ετήσιου χρόνου κατά 40,72% και σε απόλυτους αριθμούς από 360 ημέρες σε 507 ημέρες.

Ετήσια υπηρεσία σε Επιβατικά ακτοπλοΐας κατ’ ανώτατο όριο:

12 μήνες χ 30 ημέρες= 360

12 μήνες χ 5 ημέρες άδεια = 60 420 ημέρες χ 1,071 (συντελεστής προσαύξησης) = 449,8

Δηλαδή, ποσοστιαία αύξηση του συνολικού ετήσιου χρόνου κατά 24,94% και σε απόλυτους αριθμούς από 360 ημέρες σε 450 ημέρες.
Επισημαίνεται ότι, η μέση ετήσια υπηρεσία ασφάλισης των ναυτικών ανέρχεται σε 6,7 μήνες περίπου και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των νέων συνταξιούχων γήρατος, η μέση ηλικία εξόδου σε σύνταξη είναι τα 57 έτη περίπου και η μέση πραγματική υπηρεσία (θαλάσσια υπηρεσία συν την άδεια) τα 21 έτη περίπου.
Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, όπως αυτός προβλέπεται, στο σχέδιο Νόμου που έχει δημοσιοποιηθεί, οι συντάξεις θα είναι συνάρτηση των ετών ασφάλισης , του ποσοστού αναπλήρωσης για τα έτη ασφάλισης και του μέσου συνταξιοδοτικού μισθού όλου του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται παραδείγματα των πιο ενδεικτικών ειδικοτήτων, που δείχνουν την διαφορά του ύψους των σημερινών κύριων συντάξεων και των κύριων συντάξεων με τον νέο τρόπο υπολογισμού:

Παρατηρήσεις:

Οι κατηγορίες πλοίων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα αναλύονται ως εξής:
Α1 κατηγορία: Πλοία ι/φ -π/κ (φορτηγά, επιβατικά, αλιευτικά και θαλαμηγοί) μέχρι και 25 κοχ και πλωτά ναυπηγήματα ανεξαρτήτως χωρητικότητας.

Α2 κατηγορία: Πλοία ι/φ -π/κ (φορτηγά, επιβατικά, αλιευτικά) άνω των 25 κοχ και θαλαμηγοί 25,01 μέχρι και 100 κοχ.

Β1 κατηγορία: Πλοίαφ/γ 500,01 κοχ και άνω και αλιευτικά από 300,01 κοχ και άνω.

Β2 κατηγορία: Πλοία δ/ξ 500,01 κοχ και άνω.

Γ κατηγορία: Πλοία ε/γ 500,01 κοχ και άνω (επιβατικά, πορθμεία, φορτηγά εσωτερικού κλπ), μότορσιπ, ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά , θαλαμηγοί 100,01 κοχ και άνω, λοιπά πλοία μη υπαγόμενα στα πλοία των παραπάνω κατηγοριών.

Έχει ληφθεί υπόψη ότι με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα έχει υπολογισθεί ότι το ποσό της εθνικής σύνταξης θα ανέρχεται στα 384€ και θα καταβληθεί στο σύνολο του σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν τουλάχιστον 15ετή συνθετική υπηρεσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα έχουμε περαιτέρω μείωση των συντάξεων.
Ο μέσος συνταξιοδοτικός μισθός όλου του εργασιακού βίου, έχει υπολογισθεί για όλες τις ναυτολογήσεις ανεξάρτητα από την χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκαν, με τιμές των βασικών μισθών των Σ.Σ.Ε. του 2010 προσαυξημένες με το επίδομα Κυριακών κατά 22% και δεν λήφθηκε υπόψη ο Δείκτης της ετήσιας μεταβολής μισθών για τεχνικούς λόγους. Εκτιμάται ότι, ο μέσος συνταξιοδοτικός μισθός που υπολογίστηκε με αυτό τον τρόπο είναι μεγαλύτερος από αυτόν που θα προέκυπτε αν λαμβανόταν υπόψη ο Δείκτης της ετήσιας μεταβολής μισθών.
Για τον υπολογισμό του μέσου συνταξιοδοτικού μισθού όλου του εργασιακού βίου ο μήνας έχει υπολογισθεί με 30 ημέρες, όπως προβλέπεται στην νομοθεσία του ΝΑΤ.
Για το ποσοστό αναπλήρωσης των ετών ασφάλισης έχει χρησιμοποιηθεί η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία συμπεριλαμβανομένης και της άδειας.
Για τον υπολογισμό των ετών ασφάλισης έχει χρησιμοποιηθεί η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία συμπεριλαμβανομένης και της άδειας.
Στην συνέχεια ακολουθεί πίνακας που απεικονίζει τις μηνιαίες εισφορές των εν ενεργεία ναυτικών, σε σημερινές τιμές και με τα σημερινά δεδομένα, σε διάφορες κατηγορίες πλοίων:

Συμπερασματικά από τους δύο πίνακες 1 και 2 προκύπτει ότι:

Μετά την μείωση που έχουν υποστεί οι συντάξεις των ναυτικών τα προηγούμενα έτη, που από το 70% του βασικού μισθού έχουν περιοριστεί στο 47% περίπου του βασικού μισθού (ιδιαίτερα στις ειδικότητες των αξιωματικών) με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα προκύψει επιπλέον μείωση, όταν γίνει ο επανυπολογισμός των ήδη συνταξιούχων, και θα είναι άμεση η μείωση για τους νέους συνταξιούχους που θα βγαίνουν σε σύνταξη από εδώ και στο εξής. Το ύψος της οποίας θα εξαρτάται επίσης και από το έτος συνταξιοδότησης, όσο αφορά την προσωπική διαφορά που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι που θα έχουν μειώσεις μεγαλύτερες του 20% από τις σημερινές συντάξεις.
Επίσης προκύπτει ότι, σε πολλές περιπτώσεις οι μηνιαίες εισφορές των ναυτικών, ιδιαίτερα στις υψηλές θέσεις – ειδικότητες θα είναι μεγαλύτερες από το ύψος των μηνιαίων συντάξεων που θα απονέμονται στους συνταξιούχους με τον νέο τρόπο υπολογισμού.
Τέλος επισημαίνεται ότι, οι ναυτικοί, λόγω της ιδιομορφίας του ναυτικού επαγγέλματος, έχουν κατά μέσο όρο 18,5 έτη ασφάλισης και με την άδεια περίπου 21 έτη ασφάλισης, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω.
Επομένως ο μέσος συντελεστής αναπλήρωσης, για αυτά τα έτη ασφάλιση τους, θα κυμαίνεται στο 18% περίπου. Αλλά και στην περίπτωση, που γίνει δεκτό ότι, ως χρόνος ασφάλισης θα λαμβάνεται υπόψη η συνθετική θαλάσσια υπηρεσία και όχι η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με την άδεια, τότε ο μέσος συντελεστής αναπλήρωσης θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο το πολύ στο 21% περίπου.
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι διατάξεις του σχεδίου νόμου Κατρούγκαλου θα επιφέρουν αναπόφευκτα νέες σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις των απόμαχων του κύματος οι οποίες θα κατρακυλήσουν ακόμη πιο πολύ σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ το χάσμα μεταξύ εισφορών – παροχών θα μεγαλώσει σε υψηλά επίπεδα.
Σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες που διαρρέουν τις τελευταίες μέρες προκύπτει ο κίνδυνος μειώσεων των κύριων συντάξεων και οπωσδήποτε των επικουρικών και για τους νυν συνταξιούχους αφού σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Κατρούγκαλου «διασφαλισμένες» θεωρούνται οι συντάξεις (κύρια και επικουρική ) έως 1.300 ευρώ.
Είναι σαφές ότι το σχέδιο νόμου της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με την ενοποίηση του ΝΑΤ στο ΕΦΚΑ και με τα νέα εξοντωτικά μέτρα που προβλέπει, απαξιώνει το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, κατακρεουργεί τις ήδη υποβαθμισμένες συντάξεις και τις μετατρέπει σε βοηθήματα οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους στην φτωχοποίηση και στην εξαθλίωση.
Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης και του κουαρτέτου πρέπει να αποσυρθεί και για τον στόχο αυτό επιβάλλεται τόσο στον χώρο της Ναυτιλίας όσο και σε Πανελλαδική κλίμακα η ανάπτυξη των αγώνων των εργαζομένων, των Συνταξιούχων, των αυτοαπασχολούμενων, της μικρομεσαίας αγροτιάς και όλων των λαϊκών στρωμάτων για να μην περάσει το αντιασφαλιστικό έκτρωμα.
Σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε σύσσωμο το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα να δράσει και να πορευθεί και αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να έχουμε νικηφόρο αποτέλεσμα για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων.

Το Δ.Σ της ΠΕΝΕΝ

Το Δ.Σ του Συλλόγου Υπαλλήλων ΝΑΤ

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. μονο αν μας συμπαρασταθει η ΠΝΟ θα εχουμε επιτυχια στην απεργια και στις διαδηλωσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here