Αρχική Ναυτιλιακά νέα Δώρο χριστουγγένων για άνεργους ναυτικούς

Δώρο χριστουγγένων για άνεργους ναυτικούς

Δώρο χριστουγέννων

θα λάβουν οι άνεργοι ναυτικοί μετά την απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας. Θα θεωρείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση με μορφή επιδόματος από το ταμείο του οίκου ναύτου. Το επίδομα θα ανέρχεται σε 350Ε για τους άγαμους και 400Ε για τους έγγαμους. Την οικονομική βοήθεια μπορούν να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Επίδομα

 1. Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η
  Δεκεμβρίου 2016 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια
  υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2016, πενταετία.
 2. Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυση τους και μέχρι την 25η
  Δεκεμβρίου 2016, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και
  μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες (δηλαδή ανεργία από 25-12-2014 έως 25-11-
  2016).
 3. Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως
  Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την
  ημέρα της τελευταίας απόλυσης του ναυτικού και μετέπειτα.
 4. Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα
  οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά το χρόνο της καταβολής και δεν
  προστατεύονται από άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ανεργίας και
  μητρότητας καθώς και η επιδότηση σπουδαστών, δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης
  μορφής.
 5. Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριο τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα. Η συνδρομή των προϋποθέσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο.

Την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

 1. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία. Απαιτείται προσκόμιση τελευταίου εκκαθαριστικού της εφορίας. β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 25η Ιουνίου 2016, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

πηγή: dikaiologitika.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here