Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Εγγραφή σπουδαστών Α.Ε.Ν χωρίς εκπαιδευτικό ταξίδι.

Εγγραφή σπουδαστών Α.Ε.Ν χωρίς εκπαιδευτικό ταξίδι.

Εγγραφή σπουδαστών χωρίς εκπαιδευτικό ταξίδι

Εγγραφή σπουδαστών θα γίνει σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου εμπορικής ναυτιλίας, οι σπουδαστές οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν η δεν μπάρκαραν καθόλου λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους χρωστόντας την υπηρεσία τους. Προυπόθεση με το πέρας της σχολής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η θαλάσσια υπηρεσία και μετά να αποκτηθεί το πτυχίο.

H Απόφαση έχει ώς εξής:

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 την κατ’ εξαίρεςη εγγραφή:
α) Στο Β’ διδακτικό εξάμηνο εγγράφονται όλοι οι σπουδαστες οι οποίοι φοίτησαν στο Α’ διδακτικό εξάμηνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και επόμενα, ανεξαρτήτως της διάρκειας του πρώτου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

β) Στο Δ’ διδακτικό εξάμηνο  εγγράφονται όλοι οι σπουδαστες οι οποίοι φοίτησαν στο Β’ και Γ’ διδακτικό εξάμηνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και επόμενα, ανεξαρτήτως της διάρκειας του δεύτερου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

γ) Στα διδακτικά εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 πέραν των πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την έναρξη των διδακτικών εξαμήνων, των σπουδαςτών οι οποίοι ήταν ναυτολογημένοι για εκπαιδευτικά ταξίδια και υπέβαλαν εκπρόθεσμως αίτηση εγγραφής.

Απουσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο ναυτολόγησης και μέχρι την υποβολή της αίτησης εγγραφής λαμβάνονται υπόψη καταγραφόμενες, μειωμένες κατά ποσοτό τριάντα τοις εκατό (30%).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here