Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιάριου υγείας (Σπουδαστών ΑΕΝ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιάριου υγείας (Σπουδαστών ΑΕΝ).

  1. Αίτηση για έκδοση βιβλιαρίου. (παρέχεται από τον εκάστοτε οίκο ναύτη).
  2. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής (διπλής όψεως).

3. Τρεις πρόσφατες φωτογραφίες.
4.Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα. (πρωτότυπη).
5.Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (Οδηγίες: Στην υπεύθυνη δήλωση τα στοιχεία να είναι καθαρά – ευανάγνωστα με πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνο, σταθερό και κινητό. Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον άμεσα ασφαλισμένο, υπογράφεται και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία η άλλη αρχή. ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ: Ζητώ για πρώτη φορά την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας απο τον οίκο ναύτου και δεν είμαι ασφαλισμένος σε άλλο ταμείο, φορέα η οργανισμό).
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Πρωτότυπο, από Δήμο, κοινότητα η ΚΕΠ).
7. Βεβαίωση σχολής Α.Ε.Ν. (πρωτότυπη).
8. Φωτοτυπία βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ του ιδίου ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας.
9. Φωτοτυπία αριθμός ΑΜΚΑ του ιδίου, (Απο το ΚΕΠ).
10. Φωτοτυπία λογαριασμού εθνικής τράπεζας, (Με πρώτο όνομα).
11. Φωτοτυπία σελίδα 4-5 Ν.Φυλλαδίου (Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here